Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: Pénzes József nyugállományú ezredes, Kisléta díszpolgára.

2016.09.11. 15:39 Pénzes László

penzes_jozsef_2-1.jpgpenzes_jozsefezr_1.jpg
Pénzes József ny. ezredes. Nyíregyháza, 2013.12.10.


Pénzes József rövid fiatalkori történései.


Született 1931. május 28-án Kisléta községben Pénzes György és Veres Mária gyermekeként, a született tizenegy gyerek közül a legfiatalabb. A tíz fiú és az egy lány közül négyen korán haltak el. Heten megélték a felnőtt kort. A család Gencsy Károly földbirtokos négy családos közös pitvaros cselédházban szinte leirthatatlan szegénységben, nélkülözésben, egy szobában sok gyerekkel zsúfoltan éltek. Az apa Pénzes György, amikor uradalmi gazda lett a Hajnal utcába költözött szintén cselédlakásba, ami kétlakásos közös pitvaros volt. Ebből a lakásból járt József a Kislétai általános, majd a Nyírbátori polgári iskolába. Az általános iskola befejező évében, mint kitűnő tanulót papi pályára akarták irányítani. Szatmárnémetibe küldik, ahol a felvételi nem járt sikerrel. A pedagógusi pálya, a nevelési tevékenység volt a legszimpatikusabb számára. A szülei éppen ezért a tanulmányi útját a Nyírbátori polgári iskolába történő beíratásával indították el. Bízva abba, hogy majd tovább tanul valamelyik tanító, vagy tanárképző iskolába, feltéve, ha bírják anyagilag. A Nyírbátori polgári iskolába Kislétáról történő bejárás a szegény gyerekeknek további gondot okozott, a tízen kettő kilométeres távolság, a természetbeni tandíj, az esetleges albérlet. A kezdeti időben az édesapja lovas kocsival igyekezett beszállítani, de ha reggel félnyolcig nem sikerült az iskola kapujáig megérkezni, akkor csak 10-20 tenyeres büntetés megkapása után tudott bejutni. Menetközben nagyon szegényes albérletet találtak, ahol rövid ideig unokatestvérével Pénzes Jánossal –az édes testvéremmel- voltak. Az albérlet egy szobából állt és együtt laktak egy idős asszonnyal, aki egész éjjel olajos mécses mellett mindig csinált valamit, evett, ivott, mosakodott. A fiuk meg gyakran játszottak, esetleg verekedtek. A nyírbátori polgári iskolának és albérletnek a második világháború vett véget. A polgári iskolát a második világháború után 1947-ben Nyíregyházán fejezi be. Az iskola folytatásában támogatta István testvére, aki Nyíregyházán lakott és a Magyar Nemzeti Bankban dolgozott.

penzes_jozsefcs_1-1.jpg

Négy testvér édesanyjukkal, György, Piroska, Édesanyjuk, József, Károly.


Pénzes József megszaporodott családja a Gencsy birtokon feles dohánykertészkedésbe kezdett. Józsefnek is, az iskolai szünetekben ki kellett venni a részét a mindennapi munkából. Ekkor szerzett szomorú tapasztalatokat az akkori életminőségből. Az egyik alkalommal a család a Vajas hegyre dohányt törni ment, Józsefre bízták a két tehénnek a lekaszált csibehúr tarlón történő legeltetését. A nagyon meleg nyári napon a tehenek a fasorba rohantak a legyek ellet történő védekezés miatt. Közben parádés kocsiján megjelent Gencsy Károly és hangosan, kiabálva kérdezte kié a tehén, és ki az a kölyök? A kocsis Putera Mihály megmondta, hogy Pénzes György fia. A nagyságos úr odahívta és kérte a sapkáját, a sapka átadásakor kinyúlt a görbebotjával és a nyaka közé vágott, majd tovább hajtatott. Az apja, Gyuri bátyám sietett oda, de már nem tudott Gencsy Károllyal beszélni. Este kellett a sapkáért menni, de József édesapja nem tudott a nagyságos úrral beszélni, a komornyik kiadta a sapkát, később kiderült, hogy húsz pengő volt a büntetés. Ez a történet egy életre megmaradt, a gyerekeket a fizikai bántalmazás súlyosabban érinti, különösen, ha érdemtelenül kapja. A hasonló esetek az 1930-40-es években gyakoriak voltak.


A pedagógusi pálya iránti vonzalom megmaradt és a polgári iskola után, 1947-ben jelentkezett a Nyíregyházi Líceum és Tanítóképzőbe, ahová felvételit nyer. A tanítóképzőben elvégzett egy év után 17 évesen, 1948 nyarán önként jelentkezett a Néphadsereg Tiszti Iskolájába. Az iskola megkezdése előtt egy év sorkatonai szolgálatot, Piliscsabán kellett teljesítenie.

penzes_jozsef1948_1-1.jpg
Kisléta, 1948.május.01. Népkert, fellépő fiatalok.

Pénzes József, Pénzes Piroska, Hajdu Piroska, Bakó Róza, Verba György,
Bencsik József, Nagy János, Reszkető György, stb.


Hosszú katonai szolgálat rövid története /1948.10.25.-1989.01.01./.


A Piliscsabai, Várpalotai és a Nagykanizsai helyőrségekben történő szolgálata után őrvezetőként a Pécsi Gyalogos Tiszti Iskolába helyezik, ahol növendék őrmesterként szolgálva 1951 áprilisában kiváló minősítéssel alhadnagynak avatják, ezt követően a Nagykanizsai Ezredhez századparancsnoki beosztásba helyezik. Napjainkban is úgy érzi, alig húszévesen egy teljes hadrendben feltöltött ezred kötelékében a századparancsnoki beosztást ellátni komoly feladatként sikeresen teljesítette.


A hadsereg fejlesztésével egy időben megkezdődött a csapatok diszlokálása, átcsoportosítása. Pénzes József fiatal hadnagyot századával, az ezredével együtt Nagykanizsáról a Szabadszállási Helyőrségbe helyezik át /1951-52/. A kiképzést szervezeten beindították, a százada vezetésével a kapott feladatokat jól oldották meg. A végzett munkája alapján az illetékes szervek ezredszintű ifjúsági vezetőnek jelölték, amely alapján a tagság egyhangúlag megválasztotta. A Nagykanizsai ismeretség alapján Vass Máriát 1951 decemberében feleségül vett. A családalapítás, a fiúk, József 1952-ben történt megszületése után 1953-ban kérte Nagykanizsára történő visszahelyezését, amit a minisztérium támogatott. Edit lányuk 1955-ben született. A Nagykanizsára érkezés időszakában a seregtest vezetésének javaslatára az ezred személyi állományának tagsága megválasztotta a pártszervezet vezetőjének.
penzes_jozsef_cs_3-1.jpg
Pénzes József családja, Edit, József, Manyi, Jóska, 2005.02.16.

penzes_jozsefgy_1-1.jpg

Jóska, József, Edit.


1955 nyarán a Budapesti Katonai Akadémiára helyezik, az 1956-os felkelést az akadémia hallgatójaként érte meg, az iskolát 1960-ban ősszel fejezte be. A diplomáját 1960 szeptemberében, főhadnagyi rendfokozatban a honvédelmi miniszter és a minisztériumi vezető beosztású tábornokainak jelenlétében védte meg. Ezt követően az Egri Ezredhez helyezik, ahol 1960-1966 között az előző beosztását folytatva dolgozott. A munka közben az Egri Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakát elvégzi. A Gyöngyösi Hadosztályon töltött rövid idő után 1967-ben a Nyíregyházi Lövész Szakosztály Parancsnokság kötelékébe kerül át. A tiszti ranglétrát végig járva 1980-ban ezredesi rendfokozatba léptetik elő. Az utolsó hivatásos tiszti beosztása Kiskunfélegyházán volt, ahol a magasabb egység parancsnok helyettesi beosztását látja el.
penzes_jozsefkat_1-1.jpg
Ünnepi Állománygyűlés Megyei Tanács Elnökével, Zászló átadás, 1980.
Dr. Pénzes Jánossal Pénzes József


A katonai szolgálat befejezése után 1989. január 1.-vel, 57 éves korában nyugállományba helyezik, ezt követően Nyíregyházán telepedik le. A hosszú katonai szolgálat alatt családjával tízen kétszer költözött új lakásba. A felesége több éven keresztül a Jósa András Megyei Múzeum dolgozója volt, gyógyíthatatlan betegségben 2005-ben halt meg.

Pénzes József munkájának elismerése képen az illetékes szervektől több esetben elismerésben és kitűntetésben részesült.


Pénzes József nyugalmazott ezredes nyugdíjas élete.
Az 1989. június 1.-től a nyugdíjas éveiben az 1973-ban a fia, József apósától Napkoron vásárolt hoby kertre több időt tudott fordítani, szívesen kertészkedett. A vörösborkészítés olyan magas szintre sikerült emelnie, hogy a készült pár tíz liter borból, szórakozásból benevezett a Miskolci borversenyre, ahol nagy sikerélménye volt, mikor az aranyérem átvételéhez szólították. Sajnálja, hogy napjainkban nem tud kertészkedni, zöldséget, szőlőt termelni, mivel a környéken vannak, akik tudják mikor fogyasztható a zöldség, mikor érik a különböző fajtájú szőlő.
A polgári életben két évig a Nyírségi Nyomda polgárvédelmi és tűzvédelmi előadóként alkalmazta. Ezt követően több évig Nyíregyháza egyik újságárus pavilonjában dolgozott.


A közösség, a társaság, a barátok hiánya miatt úgy döntött 1999-ben a Honvédszakszervezet Nyugdíjas Csoport tagjai sorába lép, ahol nagyon jól érezi magát, sok lelkes taggal találkozott. A közös munka alapján 2003-ban a közösség vezetőjének választották, ennek már tíz éve. A közösségért, a környezetéért, a jóért, a pozitív fejlődésért, az előrehaladásért még mindég szívesen dolgozik. Kívánom, hogy egészsége még sokéig tegye lehetővé, és legyen benne sok sikerélménye.
penzes_jozsef_80eves-1.jpg
80. Születésnapi köszöntő, Városi Önkor.

penzes_jozsefszak_1-1.jpg

A Honvédszakszervezet tagozatának kirándulása.


2007 szeptemberében másodszor is megnősült, feleségül vette Vékony Erzsébetet, aki nyugállományú zászlós. A nyugállományúak körében végzett munkájáért a Honvédelmi Miniszter két alkalommal tűnte ki.


Szülő falujáért, Kisléta községért, az ott élő emberekért aktív és nyugdíjas éveiben szívesen végzett plusz munkát, segített, akit csak tudott. Kislétai embereket, Kisléta történetét érdeklődve figyeli. Az általános iskolával kiemelkedően foglalkozott, hasznos eszközöket, tárgyakat juttatott a részére. A Kislétáról elszármazottak találkozóját szívesen támogatta és aktív részvevője volt. A közös családunk, őseink felkutatásában sokat segített.
penzes_jozsefkat_6-1.jpg
Úttörő avatás Kislétán.

penzes_jozsefesk_1-1.jpg

Házasságkötés, Kislétán, 2007.09.15.


Pénzes József nyugalmazott ezredes mindég tudta honnan indult, milyen családban nevelkedett, hol született. Szüleit rendszeresen látogatta, testvéreivel folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Sajnos a szülei és testvérei már nem élnek, a temetőben látogatja őket. Édesapja 1966-ban, Édesanyja 1971-ben halt meg, Kislétai temetőben nyugszanak. A testvérei szintén nem élnek, György, Károly Piroska Kislétán, István Nyíregyházán, János Debrecenben, Sándor Budapesten nyugszik. Nyugodjanak békében.

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr208427472

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.