Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: Pénzes Istvánné, Hajdu Anna ősei /részanyag/.

2016.09.11. 15:41 Pénzes László

pi-ne110301_1-1.jpg

                                          Pénzes Istvánné, 1919. /1901.01.27.-1985.05.10./.

A meglévő adatok alapján először a Kislétai Polgármesteri Hivatalhoz 2012. január 17.-én mentem. Az anyakönyvvezető Lugosi Erika, édesapám őseinek felkutatásában is sokat segített. Gliba Andrásné, született Bencsik Mária nagymama halotti anyakönyvi kivonatát megmutatta, amelyből megállapítható volt a születés helye Kállósemjén, időpontja 1877. október 13., anyja neve Áncsák Mária, halálozás ideje 1971. június 11., a halál oka aggkori végelgyengülés, a bejegyzés ideje 1971. június 13., anyakönyvvezető Bihari Károlyné.

A keresgélést a Kállósemjén Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél, Fodor Sándornénál folytattam. Először nagymama, Bencsik Mária édesapjának, Bencsik János a halotti nyilvántartását szerettem volna megnézni, azonban az anyakönyvvezető nem találta. A beszélgetésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy biztos nem Kállósemjénben halt meg. A továbbiakban a római katolikusi egyháznál a születési nyilvántartását célszerű keresni.

A szerteágazó keresgélés közben az anyakönyvvezető megtalálta Bencsik Mária és Hajdú Pál házasságkötésük anyakönyvi nyilvántartását. Az 1895.-ben az egyházaktól átkerült anyakönyvi nyilvántartások első bejegyzése volt nagymama és nagyapa polgári házassági nyilvántartása. A házasságkötésük alkalmával Hajdu Pál 26 éves, Bencsik Mária 18 éves. A házasságkötés anyakönyvi nyilvántartása szerint a házasságkötés időpontja 1895. november 4. A házasságkötési nyilvántartás szerint Hajdú Pál adatai: született Tiszalökön 1869. november 16.-án, Kótaji lakos, római katolikus, cselédfoglalkozású, apja neve Hajdú György kocsisfoglalkozású, anyja neve Kricska Anna. Bencsik Mária adatai: született Pócspetri 1877. október 13.-án, római katolikus, apja neve Bencsik János cseléd, anyja neve Nascsák Mária, született 1854.-ben, 89 évesen 1943. január 15.-én halt meg Kállósemjénben, bejelentő Bencsik József. Az anyakönyvi bejegyzésekről másolatot nem lehet csinálni, 2000,-Ft-os okmánybélyeg ellenében házassági anyakönyvi kivonatot előreszerkesztett formában lehet kapni, amit kiváltottam. Piroska húgoméknál a régi iratok között keresgélve megtaláltuk az anyai nagyapa és nagyanya házassági anyakönyvi kivonatát, amelyet 1944. február 21.-én váltottak ki.

Anyai nagymama, leánykori nevén Bencsik Mária Pócspetri születésének bejegyzése alapján Piroska húgom fiának felesége Erika segítségével 2012. május 18-án, Pénteken 10 órára bejelentkeztem a Pócspetri Római Katolikus Egyház Lelkészéhez Szenes István Atyához /telefonja: 06-30-689-9938/. Szenes István Atya a bemutatkozásom után készségesen segített, kereste és bemutatta a különböző nyilvántartásokat. A Keresztlevelek Anyakönyve VII. kötet, 289 oldal, 63 sorszám bejegyzései szerint születési ideje 1877. október 13., keresztelés október 14., törvényes gyerek, nem első gyerek, édesapja Bencsik János béres, római katolikus, édesanyja Nascsák Mária római katolikus, lakhely Kis-Léta, keresztszülők Vakár Mihály, Janik Mária, keresztelő plébános Veszár István. A bejegyzésekből megállapítottuk, hogy nem Pócspetriben született, hanem Kis-Létán. A Kislétai római katolikusok a Pócspetri Római Katolikus Egyházhoz tartoztak, a Kislétán szülötteket, Pócspetriben keresztelték meg, később ezért tévesen írták a nyilvántartásba a Pócspetri születést. Az egyik, utolsó rovatban később rögzítésre került „Házasságot kötött Gliba Andrással 1937. július 15.” A Házasultak Anyakönyvében rögzítésre került, hogy Bencsik Mária - Hajdú Pálné – és Gliba András Pócspetribe kötött házasságot, Lakhelyüknek Kis-Léta szerepel, tanuk özvegy Pankotai István, özvegy Bencsik István. Anyai nagymamánk a második házasságát hatvanéves korában kötötte. Az első férje Hajdu Pál 29 éves korában halt meg.

Anyai nagymama, Bencsik Mária testvéreinek, rokonságának tisztázása további kutatást igényel. Paszternák Józsefné, Piroska Húgom elbeszéléséből tudni, hogy Édesanyám a náluk lakott időszakban kérte Rozi nénjének, Bencsik Rozália Kállósemjén - i meglátogatását, mivel betegségéről információt szerzett. Piroska Húgom Édesanyámat elvitte Kállósemjénbe, de Rozi néni már súlyos beteg volt nem tudtak vele beszélgetni, később a temetésén is részt vettek.

A részletesebb kutatást a Magyar Országos Levéltár III. számú épületben, 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.-ben 2013. február hónapban beiratkoztam, hogy a mikrofilmek kikérése után az előre meghatározott kérdéseket keresem. A családdal kapcsolatban több adatot sikerült megtalálni, amelyeket beépítettem.

hpesbmanyak44_1.jpg

                                 Hajdu Pál, Bencsik Mária házassági anyakönyvi kivonata.

Hajdu Pál, Bencsik Mária házassági anyakönyvi kivonata szerint anyai nagyapám és nagymamám 1895. november 4.-én Kállósemjénben kötöttek házasságot, a polgári nyilvántartás első bejegyzettek lettek. Ebben az időszakban Kállósemjén lakosainak száma dinamikusan növekedett. A nagyszülők is itt találtak megélhetést. Később a Gyulaházi birtokon dolgoztak az öt gyerek is itt született. A Gyulaházi birtok történetét az elbeszélgetésekből, a Kállósemjéni Könyvtárban kapott információkból, Domokos Miklós barátom Kállósemjéni származású, Pócspetri Lakossal személyesen történt felkeresése, a Kállósemjénről megjelent könyv felhasználásával állítottam össze. 1909-ben a Kállósemjéni határban Gyulaházi /Weinberger/ Samu és neje Reizmann Amália 967 katasztrális hold földet vásárolt. 2013. július 15.-én a Kállósemjéni Könyvtárban nagyon szívesen álltak a rendelkezésemre. A légi felvételek alapján pontosítani tudtuk a Gyulaházi földterületeket és a gazdasági majort, tanyát. A Gyulaházi földterületek a Péterhalomtól balra, keletre terülnek el, jelenleg is Gyulaházi földekként jelölik meg. A Gyulaházi-tanya, gazdasági épületek Péterhalomtól jobbra, nyugatra terült el, jelenleg művelt tábla van a helyén.

gyulahazi-t_2.jpg

                                                      Péterhalom, cselédlakás, 2013.

 

gyulahazi-t_6.jpg

                                             Péterhalom, Tanyasi Iskola volt, 2013.

1895-ben Semjénben 361 gazdaság működött 9469 katasztrális holdon, amiből tulajdonbirtok 3013 kataszteri hold /31,8%/, haszonélvezeti birtok 70 kataszteri hold, haszonbérréses birtok 6386 kataszteri hold /67,4%/ volt. Kilenc földbirtokos tulajdonában volt a Semjéni földek 75%-a. Többek között a Kislétai Gencsy Albert a Hegedüs Edéné Gencsy Amália 440 kataszteri holdnak volt a haszonbérlője. A Semjéni földbirtok viszonyokban érezhető változást az 1939. és 1942 évi törvényekkel a zsidó birtokok kiosztása hozott. Többek között az özvegy Gyulaházi Samuné Reizmann Amália, özvegy Gyulaházi Miklósné Modor Kornélia, kiskorú Gyulaházi Vilma és Péter ingatlanaikat az összes tartozékaival együtt kötelesek voltak az államnak átengedni, az OFI pedig 1941-1944-ben kishaszonbérletben kiadta.

Kállósemjén Kossuth u. 137. alatt található a Gyulaházi-kúria /”kastély”/ néven nyilvántartott földszintes épület. Az egyik forrás szerint 1750-es évek körül épült, alapozása vegyes falú, kilencven cm vastagságban téglából és kőből. A földszint feletti vegyes falazat 40-60, illetve 75 cm vastagságban vályogból, téglából és kőből van. A válaszfalak 15 cm vastagságú nagyméretű téglából épültek. Az egyik Kállay leszármazottól 1874. november 30.-án Mándi Ignác és neje, Polatsek Terézia tulajdonába került vételi jogcímen. 1909. december 23.-án Mándiék Gyulaházi /Weinberger/ Samu és felesége, Reizmann Amália gyulaházi lakosnak adták el. A tulajdonjog fele 1938-ban vétel, majd ajándékozás címén egészben Gyulaházi Miklósné Bodor Kornélia Semjéni lakosra szállt, 1940-ben öröklés jogcímen a kiskorú Gyulaházi Vilma és Péter is résztulajdonos lett. 1949-ben a Gyümölcstermelő Nemzeti Vállalat központja lett, 1954-től a Növényvédő Állomás tulajdonába került. 1974-ben a Nagykállói Elme-és Ideggyógyintézet kezelésébe került. 1960-ban, 1970-ben felújításokat végeztek az épületen.

gyulahazi131019_3.jpg

                                                  Gyulaházi-kúria, Kállósemjén, 2013.10.19.

Édesanyám Pénzes Istvánné, született Hajdú Anna 1901. január 27.-én Szakolyban, elhunyt Kislétán, 84 évesen 1985. május 10.-én, az őseinek apai és anyai ágon a következőket sikerült megtalálni.

Hajdu Anna ősei apai ágon.

A Tiszalöki Római Katolikus Egyház nyilvántartása szerint Tiszalökön, 1802. október 30.-án Házasságot kötött 1. Hajdu Sámuel / számítás szerint született 1778-ban/ 24 évesen és Bertli Catherina / számítás szerint született 1783-ban/ 19 évesen. Tanúként van bejegyezve Borbély Georgina, Balogh István. Az egyházi nyilvántartás szerint született gyerekek: 1.1 Hajdu Anna /1802. október-/, 1.2 Hajdu Julianna /1805. március 25.-/, 1.3 Hajdu Mária /1809. február 10.-/, 1.4 Hajdu Barbara /1811. október 13.-/, 1.5 Hajdu Elizabet /1815. május 6.-/, 1.6 Hajdu Mihály /1817. október 5.-/, 1.7 Hajdu Sándor /1820. április 9./.

scan00013hajdu_s_hazas1802_1-1.jpg

                    Hajdu Sámuel és Bertli Catherina házasságkötésének nyilvántartása, /1802.10.30./

2. Hajdu Mihály 21 évesen Tiszalökön házasságot kötött 1844. január 8.-án Sipos Sárával 26 évesen. Szülők: Hajdu Sámuel + Bertli Catherina és Sipos József + Sára. Tanuk: Barna András, Juhász István. Az esketést végezte Györgyvéri Borbála. Született gyerekek: 2.1 Hajdu Mihály /1844. június-/, 2.2 Hajdu Sámuel /1847. március 10.-/ szülők Bertli Hajdu György, Sipos Sára, 2.3 Hajdu Mária /1849. január 25.-/ szülők Bertli Hajdu Mihály, Sipos Sára, 2.4 Hajdu György /1850.-/ adatai nem teljes.

3. Hajdu György, első felesége Kuzicska Anna, dédnagymama, második felesége Kricska Anna. Először Tiszalökön, később Kótajban lakott, kocsisként dolgozott. A születő gyerekekről csak egy esetben találtam nyilvántartást, nagyapámról. Hajdu Sámuel és Bertli Catherina házasságkötésük egyházi nyilvántartása.

4. Hajdú Pál született Tiszalökön, római katolikus, cseléd, Kótaji lakos, élt 1869.11.16.-1906.03.02., 37 évesen tragikus körülmények között a Kállósemjénhez tartozó Gyulaházi tanyán az egyik lakodalomban összeverekedett, a fiatalokat szerette volna szét választani, amikor hátulról fém tárgyal többször fejen ütötték, Nyíregyházán a kórházban halt meg. A felesége Bencsik Mária született Kislétán, élt 1877.10.13.- 1971.06.11., 94 évesen Kislétán halt meg. Született gyerekek: 4/1. Hajdu János, 4/2. Hajdu András 4/3. Hajdu Anna /1901-1985/, férje Pénzes István /1897-1965/, 4/4. Hajdu Ilona / /, férje Ivánku Péter / /

scan00012hajdupal_szul_1-1-1.jpg

                                         Hajdu Pál születésének egyházi nyilvántartása,1869.11.16.

hajduphalanyak_1.jpg

                                              Hajdu Pál halotti anyakönyvi kivonata, 1906.03.02.

Hajdu Anna ősei anyai ágon.

1. Bencsik János, dédnagyapám, cseléd, béres, csűrgazda /1851- /, felesége Nascsák Mária született Kállósemjénben, élt 1854-1943.01.15., 89 éves korában halt meg Kállósemjénben. A házasságot 1873. május 19.-én tartották, a római katolikus Pócspetri Egyház házasultak nyilvántartása szerin a 4.-es sorszám alatt szerepel, Bencsik János 22 éves hajadon, Nascsák Mária hajadon 16 éves, a lakhely Kisléta, szülők anolás Gájtis Ilona, anolás Dorcsáki Anna, tanuk Vanicski András, Dorcsáki József. Kislétán született gyerekek: 1/1. Bencsik Julianna 1873. október 1.-én, nyilvántartási sorszám 53., keresztszülők Vakai Demeter, Janek Mária, lakhely Kisléta tanya, 1/2. Bencsik János 1874. február 7.-én, nyilvántartási sorszám 79., keresztszülők Vakai Demeter, Havasi Julianna, 1/3. Bencsik Mária /nagymama/ 1877. október 13.-án, nyilvántartási sorszám 63., keresztszülők Vakai Mihály, Janik Mária, 1/4. Bencsik József 1880. február 19.-én, keresztszülők Janek Mária, Vakai Mária, lakás Kisléta tanya, keresztelőpap Csernánszky Gyula plébános, 1/5 Bencsik Borbála 1882. március 12., keresztszülők Janek Mária, Vakai Demeter, keresztelte Csernánszky Gyula plébános, 1/6. Bencsik Ilona 1884. május 24.-én, nyilvántartás sorszáma 33, keresztszülők Janik Mária, Vakai Demeter, meghalt 1884. szeptember 24.-én , négy hónapos korában, betegségnek köhögés volt megjelölve, temette Simák Imre Pócspetri kántortanító, 1/7. Bencsik Mihály 1885. augusztus 4.-én, szükségből keresztelte Körtvényesi Eszter bába, pótolta a lelkészt, keresztszülők Janek Mária, Vakai Demeterné, meghalt 1885. augusztus 9.-én, korgyengeségben, 10.-én temette el Simák Imre kántortanító, 1/8. Bencsik Anna 1887. március 31.-én, keresztszülők Vakai Demeter, Janek Mária, keresztelte Dudics Imre görög katolikus segédlelkész, kántortanító. Kállósemjénben történő átköltözés után született gyerekek: 1/9. Bencsik Erzsébet 1890. április 9.-én, keresztszülők Kovács Mária, Mester Mihály, 1/10. Bencsik Mihály 1893. március 7.-én, 48 oldalon, 26 sorszámon nyilvántartott, keresztszülők Kovács Mária, Mester Mihály, keresztelést végezte Ferentzy Bertalan prépost, fő esperes, plébános.

bencsik_j_nascsak_mh_1.jpg

                                Bencsik János és Nascsák Mária házassági nyilvántartása, 1873.05.19.

scan0007bencsikmszul_1-1.jpg

                                              Bencsik Mária születési nyilvántartása, 1877.10.13.

A Kállósemjéni Római Katolikus Egyház Házasultak nyilvántartásban, 6. oldalon, 11. folyó számon 1892. október 31.-én házasságot kötött K Papp János kocsis, 24 éves és Bencsik Julianna, 17 éves. A férj szülei K Papp János és Borzován Mária, a feleség szülei Bencsik János és Nascsák Mária az anyai nagymamánk szülei. Tanúként van feltüntetve J Páll János földműves és Kéfszóros András dohányos. Így kerültünk rokoni kapcsolatban a Papp családdal.

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr857074057

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.