Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: Mezei József és 1848-49-es emlékmű avatása Kislétán./I.rész/

2016.09.11. 15:40 Pénzes László

 

mezei_u_160516_5.jpg 

mezei_u_160515_6.jpg

Nagy Gyöngyvér Csíkszeredáról 2015. január 27.-én írt Kisléta község története oldal idővonalára: „Tudják-e a Kislétaiak, hogy mekkora személyiséggel büszkélkedhetnek? Kisléta szülöttje Mezei József festő, aki Petőfi Sándornak volt a barátja, akit 1846-ban meg is festett. Bem József tüzértisztjeként részt vett az 1848-as forradalom és szabadságharcban. A Szatmári egyházmegye számára 50 oltárképet készített.” A Facebook-on 2013-ban indítottam el „Kisléta község története” oldalt, ahol több összeállított Kisléta történetével kapcsolatos anyagot jelentettem meg. Az oldalt több mint 400-an kedveleik, sokan az oldal alakításában is részt vesznek. Nagy Gyöngyvér által feltett kérdésre válaszolva, be kellett vallanom, hogy Mezei József Kisléta kötődéséről nem tudtam, a tájékozódásom szerint a Kislétaiak sem tudtak. Mezei József Kisléta születésű élettörténetének-, munkásságának feldolgozásában 2015. január 27.-e jelentett fordulatot. Mindezekért hálás köszönettel tartozom a Csíkszeredai Nagy Gyöngyvérnek Mezei József testvérének ükunokájának. Nagy Gyöngyvér kutatásának, szervezésének köszönhetően Muhi Sándor szerkesztésében „Mezei József” című könyv 2015 végén megjelent. Közben Kisléta község híres emberei között Mezei Józsefről 15 oldalas összefoglaló anyagot állítottam össze. A Megyei Levéltárban Helmeczi Aliz segítségével „Szabolcsi honvédek aranykönyve 1848-49” című könyvet áttanulmányozhattam és annak alapján összeállítottam „1848-as szabadságharc Kislétai résztvevői” című anyagot. Az egyre több ismeret birtokában 2015 év másodi felében határoztam el, hogy a Kisléta születésű Mezei József és az 1848-49-es szabadságharcban részt vett Kislétaiak emlékére emlékmű felállítását kezdeményezem.

Az emlékmű, emlékkiállítás, emlékműsor költségeinek fedezetét tisztázva / elszármazott Hajdu Károllyal vállaltuk/ a Kisléta Község Önkormányzatának jegyzőasszonyához, Lánczi Juliannához, 2016.01.25.-én küldtem el Mezei József és 48-49-es emlékmű felállítási kérelmemet három melléklettel. A jegyzőasszonytól 2016.02.17.-én kaptam választ, hogy a képviselő testület megtárgyalta az emlékmű felállítását. Az emlékmű helyének meghatározása mellett műszaki leírást, a rögzítés biztonságának leírását kérték. 2016.02.24.-én a műszaki leírást, axonometrikus rajzot, kiegészítést megküldtem. A jegyzőasszonytól 2016.03.21.-én kaptam választ, hogy a képviselő testület jóváhagyta a benyújtott dokumentumokat. Az emlékmű készítését Domonkos Sándor a Nyírbogáti kőfaragóval ekkor tudtam véglegesíteni. Először telefonon közöltem a véglegesítést, majd 2016. március 31.-én Nyírbogáton megállapodást kötöttünk. Ekkor már rendelkeztem egy árajánlattal, amelyet a MÁRVIMPEX AS EQUIPMENT KFT. 1108 Budapest. Kozma u. 9-11. alatti cég 2016. január 27.-én adott. Domonkos Sándor kőfaragó korábbi munkáit ismerve, kedvező árajánlata alapján döntöttem mellette. A Mezei József 18x24 cm-es porcelán fényképét felvállaltam, hogy Budapesten elkészítettem. Két ajánlat után személyesen kerestem fel a Dekormánia Stúdió-t 1147 Budapest, Telepes u. 12. cím alatt, ahol 2016. március 18.-án megrendeltem Mezei József porcelán fényképét. Mezei József emlékkiállítási anyagot folyamatosan készítettem. A4-es és A3-as üvegezett képkeretbe helyeztem el a fénykép és egyéb anyagok másolatát, összesen 34 darabban. Az üvegezett kereteket először áruházban vásároltam, majd megkerestem a gyártót, Gaál Péter képkeretezőt Nyíregyházán, Szent István u. 38. szám alatt, ahol kedvezőbb áron vásároltam meg a hiányzó üvegezett képkereteket. „Mezei József emlékkiállítás Kisléta, 2016.május 15.” feliratot Budapesten Varga János, REKLÁM DEKOR cégnél rendeltem meg, határidőre el is készült.

Az emlékmű avatási ünnepségre vonatkozó meghívó első változatát 2016.04.10.-én, a végleges változatot április 15.-én állítottam össze. A meghívó véglegesítése előtt felkért közreműködők pozitív válaszát akkor és most is jó eső érzéssel fogadtam. A Görög Katolikus Egyház lelkésze Orosz Árpád, a Református Egyház lelkésze Szerencsi Éva az emlékmű megszentelését, megáldását, az időponthoz való alkalmazkodást is szívesen fogadták. Dr. Bene János Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója az ünnepi megemlékezés mellett az 1848-49-es szabadságharccal kapcsolatos emlékkiállítást is elvállalta, 12 darab 100x200 cm-es tablót, 2 darab díszegyenruhát, 1 darab 1848-as szabadságharci zászlót biztosított. Kovács János Iránytű Klub-zenekar vezetője az egy órás emlékműsort, Nagy Gyöngyvér Mezei József testvérének ükunokája Csíkszeredáról az emlékmű leleplezését, koszorúzását, Jakabné Harcsa Erzsébet Kislétai Ápoló-Gondozó Otthon igazgatója, Prof. Dr. Fülesdi Béla, Hajdu Károly, Rácz István /leleplezését is/ elszármazott Kislétaiak az emlékmű koszorúzását vállalták el. A meghívóból több mint 250 darabot számítógépen készítettem, jelentős részét borítékba tettük. Célul tűztem ki, hogy az elszármazottakon, a vendégeken kívül az ünnepségen minél több Kislétai vegyen részt. Az intézményeket személyesen kerestem fel, a létszámtól függően több meghívót hagytam az intézmény vezetőjénél és kértem a dolgozók, tanulók mozgósítását.

Az emlékmű avatási ünnepséggel kapcsolatban jelentkező feladatok egyeztetése, elosztása céljából szervező bizottságot hoztunk létre. Tagok voltak: Esztári Lászlóné, Orosz Mihályné, Ujfalusi Béláné, Holpné Terdik Mónika, Bunyáné Bihari Erzsébet, Rácz István, Szilágyi Imre, Pénzes László. Az egyeztetésre a következő időpontokban került sor: 2016.04.13. Szerda 17 óra, 2016.04.27. Szerda 17 óra, 2016. 05.11. Szerda 17 óra. A szervező bizottsági tagok lelkiismeretes munkát végeztek, a sikeres ünnepség érdekében a vállalt és kapott feladatokat mindenki maximálisan igyekezett teljesíteni. A meghívó első változatát a kétszeri sikertelen találkozás után az emlékmű kijelölt helyén Dr. Szabó László alpolgármesternek adtam át. Az ünnepségi program részletes egyeztetésére nem volt idő. A találkozás helyszínén többek között megemlítettem, hogy az emlékmű, emlékkiállítás, emlékműsor jelentkező költségeit Hajdu Károly-al közösen magunkra vállaltuk, kértem a 120 főre vonatkozó állófogadás költségeit az önkormányzat szíveskedjen megára vállalni. Az alpolgármester úr válaszolta, hogy megoldjuk, mindég meg szokták oldani. Később a képviselőtestületi tagok egy havi tiszteletdíjukat felajánlották, amit több vállalkozó kiegészített. Az emlékmű avatási ünnepségen a ki hangosítást, szózat lejátszását, fényképkészítést Kovács Zsolt általános iskola titkára megfelelő színvonalon megoldotta. Nagy Gyöngyvér Mezei József testvérének ükunokája az ünnepségen történő részvételét csak úgy tudta vállalni, hogy Csíkszeredáról Szatmárnémetiig vonattal utazik és innen Esztári László a művelődési Ház vezetőjének férje vállalta Kislétára történő hozatalát, majd a visszavitelt. Úgy érzem a Kislétaiak nevében is mondhatom, hogy minden erkölcsi és anyagi támogatást, az ünnepséggel kapcsolatos szervezési feladatokat, a végzett munkát, a közreműködést hálásan köszönjük.

Az emlékmű avatási ünnepség előtt 2016. május 11.-én betegen, /vírus és baktériumfertőzéssel/ érkezem Kislétára, a szükséges gyógyszereket szedtem, az utolsót az ünnepség napján vettem be. Az ünnepségig rám háruló, jelentkező feladatokat igyekeztem elvégezni. A szervező bizottsággal az utolsó megbeszélést megtartottuk, az emlékmű utolsó munkálatait egyeztettem, az elszámolását elvégeztük, a Művelődési Házban csütörtökön fogadtam Dr. Bene Jánost a Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatóját, aki a kollégájával véglegesítették az 1848-49-es szabadságharc kiállítási anyagát, Pénteken a feleségemmel, Dr. Herczku Erzsébettel a Mezei József emlékkiállítási anyagát felraktuk a falra. Május 14.-én szombaton Csíkszeredáról megérkezett Nagy Gyöngyvérrel, Mezei József Mária testvérének ükunokájával 15 órakor találkoztam. Először a Művelődési Házban mentünk, ahol a kiállítást és a folyamatban lévő munkát megtekintettük. Ezt követően Kisléta község központjában sétát tettünk, többek között megtekintettük az elkészült emlékművet, a görög katolikus templomot, ahol Mezei Józsefet megkeresztelték. Máriapócs központjába is ellátogattunk, megtekintettük a kegytemplomot, a Bazilita Rend 1800-a években működtetett iskoláról beszélgettünk. A korábbi kapcsolatunk alapján felhívtam Teofán Atyát, hogy Mezei József rendhez járt iskolai éveiről, nyilvántartásról érdeklődjem, sajnos nem tartózkodott Máriapócson, a Csíksomlyói búcsún vett részt. Nagy Gyöngyvérrel folytatott több órás beszélgetésünk nagyon hasznos, felejthetetlen számomra, újabb lendületet adott Kislétai születésű Mezei József élettörténetével kapcsolatos anyagok gyűjtéséhez.

A Kislétaiak, az elszármazott Kislétaiak, a szervezők, az emlékmű avatási ünnepségen részt venni kívánók nagy várakozással várták május 15.-t, Pünkösd Vasárnapját, az emlékmű avatási ünnepség napját. Az emlékmű letakarva készen állt az ünnepi leleplezésre, megszentelésére, megáldására, a Művelődési Házban Mezei József emlékkiállítása, az 1848-49-es szabadságharc emlékkiállítása várta az érdeklődőket. Az Iránytű Klub-zenekar és a Nyugdíjas Egyesület tagjai Kovács János vezetésével több hónapon keresztül felkészültek az emlékműsor előadására. Az aranyat érő májusi csendes eső a hét második felében többször áztatta a határt, Kisléta területét. Pénteken késő délutáni órában az átvonuló esőfelhők közben szivárvány jelent meg Kisléta feletti égen, mintha jelezni akarná Pünkösd Ünnepének eljövetelét, krisztus mennybemenetelének és a Szentlélek kiáradásának ünnepét, Mezei József és 1848-49-es szabadságharcban részt vett Kislétaiak emlékmű avatásának ünnepét. Szombaton is többször csendes, áztató esőnek, az akácvirágzásának, az azzal együtt járó akácvirág illatának lehettünk a tanúi.

 mezei_u_160513_3.jpg

Kisléta község feletti szivárvány, 2016.05.13. Péntek./ PL/

 mezei_gy_160515_6-1_1.jpg

 

Kisléta község központja a várakozás pillanatában, 2016.05.14. /Fénykép: Nagy Gyöngyvér/

mezei_gy_160515_1-1.jpg 

Az emlékmű avatási ünnepség előtti napon. 2016.05.14. /Fénykép: Nagy Gyöngyvér/.

Pünkösdvasárnap, 2016. május 15.-én a reggeli órákban kisebb felhők között a nap sugarai biztató jelei voltak az emlékmű avatási ünnepségre, eső nélküli napunk volt. Az egyházi szentmiséken a Kislétaiak mellett több elszármazott Kislétai, meghívott vendég is részt vett. A 9 óra 30 perckor kezdődő református istentiszteletre bejelentkezett Dr. Bene János Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója, Mezei József Mária testvérének ükunokája Nagy Gyöngyvér Csíkszeredáról, Jakabné Harcsa Erzsébet a Kislétai Ápoló-Gondozó Otthon igazgatója. A feleségemmel, Dr. Herczku Erzsébettel úgy döntöttünk, hogy mi is a református istentiszteleten veszünk részt. Az úrvacsorával együtt tartott istentiszteleten a szokásosnál többen vettek részt. Szerencsi Imréné lelkészasszony a misén üdvözölte a vendégeket, megemlékezett az 1848-49-es szabadságharcban részvett Kislétaiakról. A görög katolikus templomban a szentmisét Orosz Árpád lelkész tartotta, a helybelieken kívül itt is voltak az elszármazott Kislétaiak, többek között Hajdu Károly elszármazott Kislétai, az emlékmű ünnepség egyik anyagi támogatója is.

mezei_gyonygyver_21-1.jpg

Emlékmű avatási ünnepség, Kisléta, 2016.05.15. /Fénykép: Nagy Gyöngyvér/

Az emlékmű avatási ünnepség 11 órát követő párperccel a szózat elhangzásával kezdődött. Az emlékmű leleplezésére felkértem Nagy Gyöngyvért Mezei József Mária testvérének ükunokáját és Rácz Istvánt elszármazott Kislétait. A leleplezés után rövid taps, majd felkértem Szerencsi Imrénét a református lelkészt és Orosz Árpádot a görög katolikus lelkészt az emlékmű megszentelésére, megáldására. A görög katolikusi szertartás szerint az emlékművön szereplő 1848-49-es szabadságharcban részt vett Kislétaiak nevét felsorolta és az emlékművet megszentelte. A református lelkész a szabadságharcban részvett Kislétaiakról megemlékezett, majd megáldotta az emlékművet. A római katolikus lelkész távolléte miatt papírra vetett gondolatait az ünnepségen nem tudtam felolvasni –az utolsó pillanatban kapott boríték miatt -, amit most idézek: „Kedves Ünneplők! 4 ünnepi pünkösdi szent misénk végzése közben szeretettel vagyok ott lelkemben és a pünkösdi Szentlélekben. Az ünnepelt lelkében lángolt a hazaszeretet tüze és keresztségekor a végleges hazába is elhívatott. Istentől sokirányú tehetséget kapott, ami nem mehet feledésbe. Magam is láttam a Csomaközi templom szent István oltárképét és nagybányai képeit is láttam zarándokokkal. Ez a most emelt emlékmű, amit tegnap fél 3-kor, Nyírbogáti szolgálatomra haladva megáldottam, a község forradalmi emlékhelye is lesz. A Szentlélek áldja meg égi bölcsességgel és tudással mindazokat, akik a szülőföld iránti szeretetet és jó értelemben vett büszkeségünket akarták tovább mélyíteni kutatásukkal, felfedezésükkel és az emlékhely elkészítésével. Mélységes sajnálatom, hogy a kötelességteljesítés máshová szólít. Minden jelenlévőnek áldott pünkösdi ünnepeket kívánok: Horváth János római katolikus lelkész. Kállósemjén, Pünkösd szombatjának estéjén. Horváth János sk.”

mezei_fanni_5-1.jpg

Emlékmű leleplezése, Nagy Gyöngyvér, Rácz István, Pénzes László. /F: Kovács Fanni/

mezei_fanni_7-1.jpg

Emlékmű megszentelése, megáldása.

Orosz Árpád görög katolikus-, Szerencsi Imréné református lelkész./F: Kovács Fanni/

 

mezei_gyonygyver_1-1_1.jpg 

A köszöntőt mondja Pénzes László Kisléta község története oldal szerkesztője./F:NGy/

A Kislétai születésű Mezei József és az 1848-49-es szabadságharcban rész vett Kislétaiak emlékmű avatási ünnepségi köszöntőmet a következők szerint, mondtam el. „Bartos Mihály Mezei József élettörténetének kutatója az általam küldött meghívóra küldött válaszából idézve: „Különösen lélekemelő számomra, hogy éppen ere a napra tették Mezei Józsefre és az egykori 48-as hazafiakra való megemlékezést. Ahogy a pünkösd ünnepköre a feltámadt Krisztus menybemenetelének és a Szentlélek kiáradásának ünnepe, úgy legyen ez a nap Kisléta hős fiainak is megdicsőülése!” Tisztelt Jelenlévők! A Kislétai születésű Mezei József festőművész, költő, 1848-49-es szabadságharc tüzérfőhadnagya, Petőfi Sándor barátja és az 1848-49-es szabadságharc Kislétai résztvevői emlékére készült emlékmű avatási ünnepség, az emlékműsor, az emlékkiállítás alkalmával a szervezők, a közreműködők, az erkölcsi, anyagi támogatók nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm a részvevőket, a térség országgyűlési képviselőjét, Máriapócsi, Pócspetri, Nyírbogáti vendégeinket, a média jelen lévő képviselőit.

Kisléta község történetének feltárásában, anyagok gyűjtésében több Kislétai nevével lehet találkozni. Téglási Ferenc több témában gyűjtött anyagot, Ujfalusi Ferenc elbeszéléseit is felhasználta / 1960. március 11.-én 100 éves korában hunyt el/. Madácsi Károly Kisléta határrészeinek, dűlőinek, tanyáinak kézzel történő papírra vetése, a ma élőknek is érdekes olvasmány. Bihari Beáta egyetemi szakdolgozata is gyarapította Kisléta történetéhez kapcsolódó anyagok gyűjtését. Napjainkban is vannak, akik Kisléta község történetének teljesebbé tételéhez az ismereteikkel hozzá tudnak járulni. Dr. Fazekas Árpád volt Kislétai körzeti orvos, orvostörténész munkáiban több helyen találkozunk Kisléta kapcsolatával. Dr. Jósa Istvánnal részletesen foglalkozott.

Napjainkban az internet adta lehetőséget felhasználva Kisléta község történetének oldalát a Facebookon több éve megnyitottam, közel 500 kedvelője van, a www.kisleta.blog.hu szintén több éve Kisléta község történetével is foglalkozik. Öröm számomra, hogy az interneten napjainkban egyre többen foglalkoznak Kisléta község történetével. Kívánom, hogy Kisléta község történetére való emlékezés, példaértékű korszakának ápolása, ünneplése legyen része a mindennapjainknak, mint a májusi aranyat érő eső, a Nyírségi illatos akácvirágzás. A Csíkszeredai Nagy Gyöngyvér Mezei József Mária testvérének ükunokája, a Csíki Múzeum munkatársa, először 2015. január közepén jelentkezett be a Kisléta község történeti oldalra, ekkor hívta fel a figyelmemet Mezei Józsefre. Kiemelkedő szerepe van benne, hogy Muhi Sándor szerkesztésében 2015 végen megjelent „Mezei József” című könyv, valamint a mai emlékünnepségünket is segítette a munkája.

Kisléta község történetének vannak példaértékű, fényes időszakaszai, az 1800-as éveket is ilyenek tekintem. Dr. Jósa István 50 évig Szabolcs vármegye főorvosa, 1807-1837-ig Kislétáról irányította a vármegye egészségügyét, Kislétán, Kállósemjénben, Nagykállóban különös ispotályt hozott létre. Kislétát az orvosi tevékenységével, tudományos munkájával, irányító-szervező munkájával a térség, a vármegye központjává tette. A Kisléta születésű Telepi György /1800-1885/ színész, festőművész, író vándorszínészként kezdte, a magyar nyelvű színház létrehozásában aktívan rész vett. A színház belső működését saját tervezésével segítette. A Nemzeti Színház örökös tagja lett. Gencsy Albert /1842-1932/ Kislétai földbirtokos, 1800 kataszteri holdon korának megfelelően fejlett színvonalon gazdálkodott. A Nyírvíz-Szabályozó Társulat választmányi tagjaként a Nyírség vízszabályozásában jelentős szerepet vállalt. Az országgyűlés közlekedési tagjaként a Nyírséget átszelő Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta vasútvonal aktív részvevőjeként működött közre. Egyike annak a három főnek, aki hazahozatták Kossuth Lajos hamvait Turinkból. A nyírbátori választókerületben háromszor választották országgyűlési képviselőnek. Mezei Józsefnek /1823-1882/, az 1848-49-es szabadságharc Kislétai résztvevőinek szelleme erősítette az időszak példaértékét.

Kisléta község példaértékű, fényes történelméből, a híres szülötteinek munkásságából, szellemükből tanulva tegyünk többet Kisléta alkotó mindennapjaiért. Ahhoz, hogy Kisléta községnek megfelelő színvonalú jövője is legyen, növelni kell a tisztességes megélhetést nyújtó munkahelyek számát. Fogjunk össze!”

mezei_gyonygyver_19-1.jpg

Az emlékmű avatási ünnepség részvevői. /Fénykép: Nagy Gyöngyvér/

A köszöntő után Dr. Bene János Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatóját kértem fel az ünnepi megemlékezés megtartására. Amennyiben a teljes szöveg rendelkezésemre fog állni, úgy a Kisléta község története oldalra felfogom tenni.

mezei_gyonygyver_4-1.jpg 

Ünnepi megemlékezését tartja Dr. Bene János Nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatója. /F: NGy/

 mezei_gyonygyver_9-1.jpg

Emlékmű avatási ünnepség résztvevői. /Fénykép: Nagy Gyöngyvér/

Mezei József /1823-1882/ Kislétai születésű festőművész, az 1848-49-es szabadságharcban részt vett Kislétaiak tisztelete, példaértékű munkásságuk, szelleműk ápolása jeléül a részükre állított emlékművön koszorút helyezett el: Kisléta Község Önkormányzata részéről Madácsi Imre polgármester, Kisléta Község Története Internet Oldala részéről Pénzes László, Rácz István, Kislétai Ápoló-Gondozó Otthon részéről Jakabné Harcsa Erzsébet igazgatónő, Csíkszeredáról Mezei József testvérének ükunokája Nagy Gyöngyvér, elszármazott Kislétaiak nevében Prof. Dr. Fülesdi Béla, Hajdu Károly.

mezei_emlekmu_isk_8-1.jpg

Koszorúját helyezi el Mezei József Mária testvérének ükunokája Nagy Gyöngyvér. /F: SzI/

mezei_emlekmu_isk_9-1.jpg

Koszorút helyezi el Prof. Dr. Fülesdi Béla, Hajdu Károly. /F: SzI/

mezei_hajdu_2-1.jpg

Pénzes László, Nagy Gyöngyvér, Hajdu Károly a koszorúzást követően. Kisléta, 2016.05.15./F:Sz I/

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr3711069578

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.