Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: Kislétai görög katolikus templombúcsú templomtorony süvegének felhelyezésével, Telepi György emlékünnepséggel /2015.11.08./

2016.09.11. 15:41 Pénzes László


A Kislétai Görög Katolikus Egyházközség tagjainak, reformátusok, római katolikusok, a Kislétai elszármazottak, a Kislétai régi, ősi Gebri-, Fekete-, Pásztor-, Bihari-, Papp-, Bencsik-, Pénzes-, Mikó-, Popovics-, Lánczi-, Madácsi-, Tóth-, Esztári-, Bokor-, Angyal-, Verba-, Rácz-, Gorzó-, Szilágyi-, Pataki-, Áncsák-, Hajdu-, Böszörményi-, Reszkető-, Dani-, Demeter-, Lengyel-, Truczkó-, Ignácz-, Farkas-, Laza-, Bakó-, Varga-, stb. családok leszármazottai, a Kislétai Ápoló-Gondozó Otthon lakói, a Máriapócsi, Pócspetri ismerősök, barátok, teniszpartnerek, vendégek jelenlétében a Szent Mihály tiszteletére tartott Templombúcsún a szentmise, a felújított templomtorony süvegének megszentelése, a végleges helyére helyezése, Telepi György emlékünnepségen szülőházára elhelyezett emléktábla leleplezése, megszentelése, koszorúzása, a szülőházában összeállított emlékkiállítás megnyitása példázza az összetartozást, a közös erőfeszítést, a görög katolikus egyház-, Kisléta község történetének, az ősök, az elszármazottak emlékének ápolását, tiszteletét, az egyház, a község alkotó fejlődését.


telepiu151108_11-1.jpgSzentmise, Sivadó László, Dr. Soltész János, Orosz Árpád

A Kislétai Görög Katolikus Egyházközséget 1730 körül Olsay Mihály helynök alapította. Az egyház-, a templom történetének megismerése alapján kézzel fogható az egyházközség tagjainak, Kisléta község erőfeszítéseinek, közös munkáinak mindenkori eredményei. Kisléta község a környezetében elsők között nagyközségként, önálló gazdálkodással működött. A rendelkezésre álló leírások szerint az egyházközség először 1753-ban sövényfalú, szalmával fedett templommal rendelkezik. 1769-ben fatemplom épült, 156 ember befogadására volt alkalmas. A plébániát is ekkor építették fából. 1774-ben fából készült iskolát is összeírtak, ekkor kezdték meg a kántor-tanítói lakás fából történő építését. A fatemplom, a parókia 1769-ben a község költségén épül. Az új téglatemplom 1794-1801 között valósul meg, homlokzati tornyot 1820 körül építenek hozzá. A templom villámcsapás következtében 1905-ben leégett. Az újjáépítésére 1906-ban Szaplonczay György lelkész irányításával, országos összefogással kerül sor. 1917-ben a három harangból kettőt hadi célra elreflavizáltak, egyet 1923-ban pótolt az egyház.


telepiu151108_12-1.jpg
A szentmise résztvevői.

A viharkár miatt folyamatban lévő templom felújítás Orosz Árpád lelkész szerint újabb 100 évre készül. A Kislétai Görög Katolikus Egyházközség hívei, a Kislétaiak, a támogatók 100 évre vonatkozó templom felújítással, az egyházközség működés feltételeinek megteremtésével a történelem részévé válnak. A Szent Mihály tiszteletére tartott templombúcsú keretében a felújított templomtorony süvegének megszentelése, a helyére emelése a jelenlévő ünnepelteknek felemelő érzés, felejthetetlen emlék. Köszönet és hála Orosz Árpád parókus, lelkésznek, az egyház tagjainak, minden közreműködőnek, valamennyi támogatónak, Kislétainak.


_1011055-1.jpg_1011098-1.jpgTemplomtorony süvegének megszentelése, helyére emelése.

A Kislétai Görög Katolikus Egyházközség eddig nyilvántartott 29 lelkésze az egyházközség működtetése, a hívek szolgálata mellett aktívan hozzájárultak Kisléta község fejlődéséhez, Kisléta község történelmének alakulásához. A nyilvántartott lelkészek közül szeretném megemlíteni Telepi György színész, festőművész, a Nemzeti Színház örökös tagjának nagyapját Telepianovich Timóteust 10 évig /1794-1804/, édesapját Telepianovich Antalt 18 évig /1804-1822/, Barna Andrást 32 évig /1836-1868/, Szaploncszay Györgyöt 20 évig /1890-1910/, Rajkovich Pált 44 évig /1918-1962/, Keresztes Gábort 13 évig /1962-1975/, Lippai Csabát 13 évig /1992-2005/ szolgálták a Kislétai Görög Katolikus Egyházközség híveit. A lelkészek értéket teremtő-, példamutató munkáját tiszteljük, hasznosítsuk, emléküket ápoljuk.


Telepi György /Kisléta, 1800.10.07. – Tard, 1885.08.12./ színész, festőművész, sokoldalú színházi szakember, Nemzeti Színház örökös tagjára a Kisléta község történetéhez az anyaggyűjtésem kezdeti időszakában leltem rá. Ezt követően a Magyar Országos Nemzeti Levéltár 1037 Budapest, Lángliliom utca 4. szám alatti kutatóteremben, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban, a Görög Katolikus Egyházi Püspökség Nyíregyházi Levéltárában, a Miskolci Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeumban, a különböző kiadványok között, az Interneten a kapcsolódó oldalakon kiemelten gyűjtöttem a hozzá kapcsolódó anyagokat, ismereteket. A gyűjtő munkám során mindenütt segítőkész szakemberekkel találkoztam, mindez a lelkesedésemet pozitívan befolyásolta. Az általam összegyűjtött anyagok alapján összeállított írásos munkám után célul tűztem ki, hogy Telepi György Kislétai szülőházára emléktáblát helyezünk el, szülőházában emlékkiállítást hozzunk létre az emlékek ápolása, a Kislétaiak ismeretének bővítése céljából.


telepei_gyorgy_arckep_5_1-1.jpg

telepi_simonyi_2-1-2.jpg
Telepi György /Kisléta, 1880.10.07.-Tard, 1885.08.12./

A Kislétai Görög Katolikus Egyház 2015. augusztus egyik vasárnapi szentmiséje után a templom előtti lelkészi elköszönéskor a feleségemmel, Erzsikével együtt találkoztam Orosz Árpád parókussal, az egyház lelkészével. A bemutatkozás után átadtam az általam összeállított Kisléta Görög Katolikus Egyház történetére, Telepi Györgyre vonatkozó írásos anyagot. Ezt követően kértem az Atyát, hogy szíveskedjen hozzájárulni Telepi György szülőházára 2015.október 7.-én emléktábla elhelyezéséhez, az egyház irattárában történő betekintésemhez. Az emlékkiállítási tervemet közölve, az Atya közölte a lelkészi lakás tanácskozó termében meg lehet csinálni, amit örömmel elfogadtam. A pozitív válaszok után az Atya javasolta, hogy a Telepi György emlékünnepsége a templombúcsú napján, 2015. november 8.-án legyen, amit szintén elfogadtam. Az Atya a közelben lévő Bunyáné Bihari Erzsébetet, az egyházközség jegyzőnőjét odahívta és megkérte, hogy legyen a segítségemre, Erzsike elfogadta. A Telepi György emlékünnepség után állítom, hogy Erzsike közreműködésével valósulhatott meg.

A Kislétai Görög Katolikus Egyház iratárában több olyan anyagot találtam, amely a templom történetével, az egyház működésével, a görög katolikus iskola, kántor-tanítók történetével az eddig rendelkezésemre álló anyagot, ismeretet tudtam bővíteni, a Kisléta Község Történet Internet Oldal a Kislétaiak, a Kislétai elszármazottak, őseink tiszteletére, emlékük ápolására jól tudja használni.

A Kislétai Görög Katolikus Egyházközség Testületének tagjaival, híveivel, személy szerint Orosz Árpád lelkésszel, Bunyáné Bihari Erzsébet jegyzőnővel az együttműködésünket példa értékűnek tartom, hálás köszönetem ez úton is szeretném kifejezni.

telepiu151108_19-1.jpg

Békési Gábor philológus Telepi Györgyöt bemutató ünnepi előadását mondja.

Telepi György Kislétai szülőházára elhelyezendő emléktáblát általam meghatározott szöveggel, 2015. október 7. időpontra Domonkos Sándornál Nyírbogáton rendeltem meg, a költséget magamra vállaltam. Az emléktábla határidőre elkészült, Telepi György születésnapjára a szülőházára felhelyezésre került. Bunyáné Bihari Erzsike a leleplezéséig gondoskodott a letakarásáról.

A Telepi György emlékünnepség Orosz Árpád parókus, Kislétai Görög Katolikus Egyház lelkészének ajánlása alapján a Szent Mihály tiszteletére tartott templombúcsún bonyolódott le. A szentmise keretében hangzott el Békési Gábor philológus Telepi Györgyöt bemutató ünnepi előadása. A felújított templomtorony süvegének a helyére emelése előtti megszentelése után Telepi György emléktábláját Ónodi Csilla Telepi György ükunokája leplezte le. Ezt követően az emléktáblát Sivadó László, Lakatos László görög katolikus papok, Horváth János római katolikus pap, Orosz Árpád a Kislétai Görög Katolikus Egyház lelkésze jelenlétében Dr. Soltész János szentelte meg. Az emléktábla alsó részére koszorút helyezett el: Kisléta Község Történet Internet Oldal, a leszármazottak nevében Ónodi Csilla ükunoka, a Kislétai Görög Katolikus Egyház nevében Orosz Árpád parókus, a Kislétai Önkormányzati Testület nevében Madácsi Imre polgármester.


_1011072-1.jpg

telepiu151108_31-1.jpg
Telepi György emléktábla megszentelése, koszorúzása.

Telepi György Kislétai szülőházában tervezett emlékkiállítás megvalósítása érdekében először a Miskolci Herman Ottó Múzeum philológusával, Békési Gáborral vettem fel a kapcsolatot. Békési Gábor Telepi Györgyre vonatkozó kutatási anyagát a múzeum kiadványában olvastam és ez befolyásolta, hogy hozzáforduljak. Békési Gábor philológussal történt első telefonon történt beszélgetésünk alkalmával ígéretet tett az emlékkiállítás támogatására és az ünnepi előadás megtartását is elvállalta. Telepi György Kislétai szülőházában tervezett emlékkiállítás megvalósítása induláskori nehézségek ellenére gördülékenyen, de szerény kivitelezési formában, minimális anyagból létrejött. Békési Gábor megjegyezte kis kiállítás lesz, de szolgálhatja a célt. Ezt követően az együttműködésünk jól szolgálta Telepi György emlékünnepség megvalósulását. Több, min 35 darab posztert készített és bocsátott az emlékkiállítás rendelkezésére.


telepiu151108_9-1.jpg
Kiállított Telepi György: „1878-as Miskolci nagy árvíz”, másolat.

telepiu151108_6-1.jpg

Telepi György emlékkiállításból részlet.

Az általam összegyűjtött anyagból 13 darab A/4-es, 1 darab A/3-as méretű fénykép másolatot készítettem és üveges keretbe helyeztem, ezzel és Miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyvével, Hegedüs Géza „Kulcsra zárt szobában” című könyvvel járultam hozzá a szerény, kis emlékkiállításhoz. Ezen kívül saját kézi palackozású, egy karton Cabernet Sauvignon vörösbor, Telepi György emlékcímkével állt az ünneplők rendelkezésére. A tervezett több festmény felhasználása helyett, egy másolati festményt „1878 évi Miskolci nagy árvíz”-t állítottunk ki. A festmény eredete a Miskolci Herman Ottó Múzeumban található. Print Andrea Képzőművészeti Osztályvezető közreműködésével megkaptuk a festmény nagy felbontású fotóját, utólag is hálás köszönet érte. Pénzes Kata lányom és férje Nagy István Zoltán közreműködéssel, barátjuk Mollár Gabriella Debrecenből származó, jelenleg Budapesten élő grafikus, festőművész a családom számára másolatot készített, amelyet 2014. március 10.-én születésem 73.-ik évfordulóján kaptam meg. Az emlékkiállítási anyagok - a paplak tanácskozó termében - a felhelyezését, elrendezését Bunyáné Bihari Erzsike, Szilágyi Imre és mások segítségével, feleségemmel, Erzsikével állítottuk össze.


telepiu151108_30-1.jpg
Máriapócsi, Pócspetri ismerősök, barátok, tenisztársak a kiállításon.

A templomtorony felújított süvegét közben előkészítették a daru helyreemeléséhez. A jelenlévő ünneplők felemelő-, felejthetetlen érzéssel követték, hogy a templomtorony süvege hogy emelkedik és kerül a helyére. A Kislétai Görög Katolikus Egyház felújított templomtornya mintaszerűen példázza, hirdeti az egyházközség híveinek, a Kislétai emberek, a Kislétai elszármazottak összetartozását, összefogását, a közös értékteremtő munkájukat.


Telepi György emlékkiállítását egyre többen felkeresték. A Máriapócsi, Pócspetri ismerősöknek, barátoknak, tenisztársaknak az emlékkiállítást röviden bemutattam és a feltett kérdésekre válaszoltam. Az újabb látogatók esetében az udvaron lévő Békési Gábor philológust kértem meg, hogy a tájékoztatót tartsa meg.


nemeth_63-1.jpg

nemeth_62-1.jpg
Békési Gábor philológus tájékoztatóját tartja.

A Kislétai Görög Katolikus Egyház a meghívottak részére fogadást adott. A fogadás Bunyáné Bihari Erzsike az egyházközség jegyzőjének vezetésével, közreműködésével magas színvonalon valósult meg.

Az istentiszteleten a Kisléta Község Történet Internet Oldal nevében, az összekötő beszédemben mondottakat szeretném itt is rögzíteni. A Szent Mihály tiszteletére tartott templombúcsú, a Kislétai születésű Telepi György színész, festőművész, sokoldalú színházi szakember, a Nemzeti Színház örökös tagja szülőházára elhelyezett emléktábla, a szülőházában összeállított emlékkiállítás meggyőződésem szerint jól szolgálja a Kislétai ősöknek, a Kisléta község történetének emlékét, a jobb megismerését, a ma élő Kislétaiak, a Kislétáról elszármazottak tiszteletét. Kívánom, hogy a Kislétai példamutató ősöknek, a Kisléta község példamutató történetének szelleme hassa át Kisléta község jelenét, fejlődését, jövőjét.

nemeth_38-1.jpg

Kisléta Község Története Internet Oldal szerkesztője Pénzes László.

Budapest, 2015.11.20.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr348115870

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.