Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: A Máriapócsi "Rákóczi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet.

2016.09.11. 15:39 Pénzes László

A Máriapócsi „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet.

A termelőszövetkezetek megalakulását követően a sok tsz-ből községenként egy lett, majd többközségben lévőből alakult egy mezőgazdasági termelőszövetkezet. A Máriapócsi szövetkezetekről a megyei levéltárban a „Békeszerető” Termelőszövetkezeti Csoport 1952. október 31.-i mérlegét találtam meg, elnökként Takács Mihály, könyvelőként Lászlófi János volt feltüntetve. A „Jézus Szíve” Termelőszövetkezet 1956. október 31.-i mérlegével találkoztam, aláírás nem szerepelt rajta. Az egyik családi beszélgetés alkalmával tudtam meg, hogy az elnök Gábor András volt, de nem sokáig működött. A feltüntetett adatokból a következőket rögzítettem: összes területe 1002,7 hold, ebből szántó 770,1 hold, háztáji 100,4 hold, családok száma 1148, tagok száma 1561 fő, a munkaegységeket teljesítettek száma 1561 fő, teljesített munkaegység 412.898, gépállomási traktorosok 5.984, összesen 418.882. Az 1975 évi három község termelőszövetkezeteinek egyesülése előtt Máriapócson a „Zöldmező” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működött, 1973-ban és 1974-ben Lazók Mihály volt az elnök. Ezt megelőzően A Máriapócsi Zöldmező Mg Termelőszövetkezet elnöki beosztásában Mikó János közel egy évig volt. Mikó János részéről a munkakör visszaadása Királyházi János részére 1969. május 30.-án felvett jegyzőkönyvben történt meg. Átadók voltak a Kislétai Rákóczi Termelőszövetkezet részéről Kovács László főagronómus, Gonda János közgazdász. A Máriapócsi „Zöldmező” Mg. Termelőszövetkezet részéről Királyházi János elnök, Lazók Mihály agronómus, Spisák István, Tóth Mihály vezetőségi tagok. Az átadás átvételkor a felvett jegyzőkönyv szerint, 1969. Július 1.-én a termelőszövetkezetnek az állóeszköz bruttó értéke 11.444.000,-Ft, amelyből 3.725.000,-Ft állami támogatás, 2.637.000,-Ft értékcsökkenési leírás, bruttó jövedelem 7.209.000,-Ft, ebből a tagok részesedése 4.583.000,-Ft.

A Máriapócs, Pócspetri, Kisléta községekben működő termelőszövetkezetek 1975-ben egyesültek ”Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet néven, Máriapócs székhellyel, elnöke Paszternák József a korábbi Pócspetri szövetkezet elnöke. A megyei levéltárban lévő 1976 évi mérlegbeszámolóban a következő adatokat találtam: összes terület 5.267 hektár, ebből szántó 3.282, gyümölcsös 362, erdő 776 hektár, a szántó átlagos aranykorona értéke 11,6. Taglétszám 1271 fő, ebből 794 fő dolgozó, 447 fő járadékos és nyugdíjas, a nők aránya 372 fő, 40 %, alkalmazott 85 fő, szakmunkás 114 fő, betanított munkás 127 fő, középiskolát végzett 46 fő, főiskolát 15 fő, egyetemet 8 fő végzett, 19 fővel volt tanulmányi ösztöndíj. A gazdálkodással kapcsolatos adatok, zárójelben az 1989 évi adat szerepel: összes bevétel 120,2 millió/679,4/, összes ráfordítás 100,2 millió, tiszta eredmény 20 millió/35,7/ forint. Az állóeszköz értéke 135,2 millió/503,6/, készletek értéke 32,8 millió/103,3/, a vagyon 107,7 millió/298,2/, beruházás 18,6 millió forint. Növénytermesztés hozamai dohány 177 hektár, 15,85 q/ha, kukorica 30 q/ha/100/, búza 25 q/ha/60/. A háztáji és kisegítő gazdaságból felvásárolt tej 584.282 liter, alma 17 vagon, vágómarha 34 db, sertés 101 db, növendék bika 136 db. Szociális juttatások járadékos tagoknak 237.930, nagy családosoknak 62.400, segély 46.500, házassági segély 22.00, szülési segély 309.328, betegségi segély 1.114.186 forint.

Az 1985 évi mérleg adatok alapján a 364,5 /100%/ millió forint árbevételből a növénytermesztés 77,3 /21,2%/, állattenyésztés 58,4 /16%/, ipari tevékenység 77,8 /21,3%/, építőipari tevékenység 22,2 /6%/, kereskedelmi tevékenység 6,5 /1,8%/ millió forint. Az állóeszköz bruttó értéke 229, a forgóalap összege 84,2, beruházás 25, nyereség 24,6 millió forint. legnagyobb nyereséget az ipari tevékenység hozott 15,5 millió forintot. Az állatállomány összetétele átlaglétszámban szarvasmarha 1.058 db, tehén 261 db, sertés 2.344 db, juh 5.514 db, ló 96 db. A hízósertés alapanyag vásárlás 2.593 db, hízósertés értékesítése 2.977 db. A dolgozók éves létszáma 963 fő, munkadíj színvonala 56.237 forint.

A termelőszövetkezet működéséből a vezetői értekezletet kiemelve, kéthavonta, előre meghatározott írásos munkaterv szerint voltak megtartva. A megyei levéltárban is megtalálható 1988. december 28.-án megtartott vezetői értekezleten felvett jegyzőkönyv szerint jelen vannak a vezetőségi tagok részéről Paszternák József elnök, Somos József termelési elnökhelyettes, Miterli János közgazdasági elnökhelyettes, Muszák Mihályné tag, Laczkóné Petróczi Olga, Gorzó István, Zelenyák Miklós, Bényei László, Heflin Antalné, Linzenbold András, Áncsák Jánosné, id. Mikó János. Tanácsi joggal részvevők Belicza Julia személyzeti vezető, Mikó jánosné alapszervezet titkára, Királyházi János EB elnök, Kovács István belső ellenőr Kusnyér László KISZ titkár, Palóczy Lajos főkönyvelő. Elfogadott napirendi pontok: 1. Beszámoló a szociális és érdekvédelmi bizottság tevékenységéről és feladatairól. Előadó Mikó Jánosné a bizottság elnöke. 2. Közgyűlés. küldöttgyűlés és vezetőség 1989 évi munkatervének megtárgyalása. Előadó Paszternák József. 3. 1989 évi bér és jövedelem szabályozás elfogadása. Előadó Somos József, Miterli János. 4. Egyebek. A vezetői értekezleten 16 darab vezetői határozat született, 126/1988 számmal kezdődött és 142/1988 számmal fejeződött be. A határozatokban szereplő feladatokhoz határidőt, felelősöket jelöltek meg. A napirendi pontokhoz írásos anyagok készültek. A mellékelt anyagok különböző színvonalon készültek. A vezetői értekezletek szervezése, ütemezése, bizonylatolása mintaszerű. A vezetői értekezletről készült anyagokat külön dossziéba helyezték és iktató számmal látták el, az 1988.12.28.-án tartott vezetői értekezlet iktató száma 3-6/1988.

Az 1980-as években a termelőszövetkezeti tag 1400 fő, a foglalkoztatott tag és alkalmazott összesen 980 fő. A termelőszövetkezet gyenge minőségű, 11,6 Aranykoronás, 5658 hektár földterületen gazdálkodott. A gabona termesztését világszínvonalon valósította meg. Az egyesüléskori hozamok többszörösére emelkedtek. A 150-200 hektáron termelt dohány a háztáji termelést jól kiegészítette, a háztáji összes termelési értéke évente 28-35 millió forint körül alakult. A téli alma termesztésében, az állattenyésztésben is kiemelkedő eredményeket értek el. A létrehozott ipari üzemek: építőrészleg, papírzsák készítő üzem, varroda, lakatos üzem, cipőfelsőrész készítő üzem, fűrészüzem, folyékony műtrágya üzem, valamint a dohánytermesztési rendszer jól kiegészítették az alaptevékenységet, földművelést, az összes termelési érték 30-36 %-át állították elő. A három községben élő emberek százainak biztosított megélhetést, munkalehetőséget. A dolgozók szociális ellátása magas színvonalú volt. A munkába járást több autóbusz biztosította. A szorgalmas, tisztességes fizikai dolgozókat jól szolgálta a felsőfokú, középfokú végzettségű szakember létszám.

TszVáncsa_1.jpgVáncsa Jenő MÉM miniszter, 1986.

TszLázár_1.jpg
Lázár György miniszterelnök, Paszternák József tsz. elnök, 1984.

                             

A Kisléta, Pócspetri, Máriapócs közös „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet országos szinten is kiemelkedő munkájáért több szakmai, erkölcsi elismerésben részesült: 1990-ig kilenc évben Kiváló Termelőszövetkezeti elismerést kapott. 1983. augusztus 19.-én a MÉM Termelés Nagydíját Dr. Vendég Ferenc miniszterhelyettes adta át. 1986. május 6.-án a Minisztertanács Vörös Zászlaját Váncsa Jenő MÉM miniszter adta át. 1985. április 2.-án az elnök Paszternák József Állami Díjban részesült. 1984. március 14.-én a termelőszövetkezetet Lázár György miniszterelnök látogatta meg.

A Máriapócsi „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Sportegyesület Lovas Szakosztályának versenyzői 1980-tól 1990-ig a Területi Fogathajtó Bajnokságokon, Országos Fogathajtó Bajnokságokon több elismerésre méltó eredményt értek el. Az elért helyezések egyértelműen mutatják, hogy Kelet-Magyarországon a lovas Szakosztály versenyzői az élmezőnybe tartoztak, kiemelkedően jól munkát végeztek. Az Országos Fogathajtó Bajnokság 1985-ben, 1986-ban, 1987-ben, a Területi Fogathajtó Bajnokságot 1984-ben Máriapócson, a termelőszövetkezet pályáján rendezték meg. 2004-ben Pénzes László, Paszternák József, Kovács János közreműködésével „A lótartás és a fogathajtás Máriapócsi története /1979-2004/” címmel anyag lett összeállítva. Az anyagban Váci Ernő a magyar fogathajtó válogatott kapitányának közölt „Zsurmák” című írásából idézek: „ Léta, Petri, Pócs a helybeliek félszavas értelmezése, nekik teljes értelmű faluképet jelent. Az egykori Gencsy-birtok „Kislétai” rekord őztrófeája, a hírhedtté vált ”Pócspetri” ügy, a világhírű, pápalátogatást is eredményező „Máriapócsi” könnyező Mária-kép tájegységi legendáriumának megismerése közben, egykor fogatverseny sorozatokkal is tisztelegtünk e jólelkű lakóközösség előtt.”

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr215722043

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.