Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Angyal Géza és Angyal Gézáné Kisléta díszpolgárai.

2016.09.11. 15:41 Pénzes László

Angyal Géza matematika-fizika szakos tanár.

angyal_2-1.jpgAngyal Géza, Nagykálló, 1953.

angyal_4-1.jpg

Angyal Géza, Kisléta, 1993.

A Kislétai Rámai Katolikus Búcsú alkalmával 2015. szeptember 20.-án találkoztam Angyal Gézával és feleségével, Irénkével. Ekkor állapodtunk meg, hogy szeptember 23.-án szerdán 16 órakor felkeresem őket a családi otthonukban. Több mint négy órát jó hangulatban beszélgettünk, az idő nagyon gyorsan elszaladt. Felajánlottam, hogy a találkozásaink-, az átmenetileg rendelkezésemre bocsátott dokumentumok, fényképek alapján az életükről, munkásságukról anyagot állítok össze. A fényképek, újság cikkek a számítógépbe történő beszkenelése, Angyal Pétertől Ispán Sándor Angyal tanár úr tanítványa, munkatársa által írt visszaemlékezésének újbóli elküldése után hozzá is láttam az anyag összeállításához.

Angyal Géza matematika-fizika szakos tanár Szabolcs megyei Kislétán 1933. július 25.-én született. Nagyapja Angyal Géza a Kállósemjénhez tartozó Hegedűs-tanyán dolgozott. Ebben az időszakban Kislétáról sokon vállaltak munkát a tanyán. Édesapja, Angyal Géza /1894-1958.04.18./ gépész-kovács szakmája volt, a községben műszaki értelmiségnek számított, édesanyja Mikó Margit. A családja megélhetését a tulajdonában lévő vontatott erőgéppel /Hoffer Steiner/ és cséplőgéppel a környéken végzett bérmunkából biztosította. Gyerek koromban a családban lévő két tehéntől a felesleges tejet a Debreceni úton Géza bácsiék családi házával majdnem szemben lévő tejcsarnokba tejes kupában hordtuk. Az útról is jól látszott az erőgép és cséplőgép, amit mindég csodáltam. 1952 szeptemberében „fel kellett ajánlani az államnak”, a család Balkányba húzatta el az erőgépet, cséplőgépet, ahol ellenérték nélkül véglegesen átadásra került. Géza édesapja az élete munkájaként beszerzett gépek hiányát élete végéig nem tudta elfelejteni. Géza egyetlen lány testvére Angyal Margit /1932.01.20./ elemi iskolát, polgárit végzett, Reszkető Józseffel alapítottak családot, egy gyerekük született.
angyal_g_edesapa_1-1.jpgAngyal Géza /1894-1958/, 1943.

angyal_test_1-1.jpg

Angyal Margit, Géza, 1958.

Angyal Géza az iskola hat elemi osztályát, 1939-1945 között a Kislétai Római Katolikus Iskolában végezte el. Az Elemi Népiskolai Értesítő Könyvecske szerint a tanítója Bagaméry Erzsébet, az iskolaszéki elnöki aláírást a mindenkori Pócspetri Római Katolikus Lelkész végezte, az első három osztályban Fekete Béla, a többi osztályban Baranyi Sándor.

A gimnáziumi tanulók részére szolgáló Tanulmányi Értesítőt, Gézának a Nagykállói M. Kir. Állami Szabolcs Vezér Gimnáziumban 1946, február 28.-án állították ki. Az általános iskola 5. osztályát, 1945-46-ban Nagykállóban járta. A 6., 7. általános iskolát 1946-47-ben a Máriapócsi Görög Katolikus Általános Iskolában-, a 8. általános iskolát a Máriapócsi Állami Általános Iskolában végezte. A Máriapócsi iskola évei alatt az iskola igazgatója özv. Szabó Károlyné, osztályfőnöke Majoros Elek. Özv. Szabó Károlynét Pócspetriben, Kislétán is jól ismerték, a Kislétai általános iskolában matematikát tanított többek között nekem is, amit nem tudok elfelejteni. Nagymértékben hozzájárult, hogy a matematikát megszerettem, középiskolában, az egyetemen is szívesen foglalkoztam vele. Özv. Szabó Károlyné az a pedagógus, tanár, nevelő, akit nem lehet elfelejteni. A Máriapócsi Általános Iskolában Kislétáról Angyal Géza mellett Kis Béla, Kékes György, Fekete József is odajárt. A Tanulmányi Értesítő további részében a gimnáziumi évek adatai szerepelnek. Az első évben /1949-50/ a Nagykállói M Állami Szabolcs Vezér Gimnázium-, a második évtől /1950-51/ a Nagykállói Állami Budai Nagy Antal Általános Gimnázium van feltüntetve. A gimnáziumi osztályfőnöke Csorba József, a negyedik évben az igazgatója Várkonyi István. Az Általános Gimnáziumi Érettségi Bizonyítványt reáltagozaton Nagykállóban 1953. június 22.-én 1/1953 számmal, Várkonyi István igazgató és Baditz Károly elnök aláírásával kapta meg.
angyal_oszt_1-1.jpg
Osztálytársak: Piránszki S., Kiss B., ? , Angyal Géza, Gebri G., Fekete J., 1953.

Az Egri Állami Pedagógiai Főiskolán 1953-56 között végzett tanulmányai alapján, az Állami Vizsgáztató Bizottság 1956. július7.-i határozata, 199/1956 számon okleveles matematika-fizika szakos általános iskolai tanárrá nyilvánította.

A tanári oklevél megszerzése után a szülőfalújában, Kislétán az Állami Általános Iskolában kezdte meg az oktatói-, nevelői munkáját. Később az átadott új Dr. Jósa István Általános Iskolában folytatta, amit 1993. július 25.-én fejezett be. A szaktantárgyak oktatása, az osztályfőnöki-, igazgatóhelyettesi munkakörök mellett az általános iskolában, a községben időt, fáradságot nem kímélve a szabadidős sportot szervezte és irányította. 1960-as évek másodi felétől a Kislétai Sportegyesület Elnöki feladatát is ellátta.

Ispán Sándor Angyal tanár úr tanítványa, majd kollégája a visszaemlékezésében a következőket írja: „Emlékszem, hogy a helyi tantestület elképzelhetetlen volt nélküle. Nevét tisztelettel ejtette ki az iskola apraja és nagyja egyaránt. Gyermekszeretete, következetessége és munka iránti alázata rendkívüli pedagógussá formálta. Órai szokásai, mozdulatai még mindig frissen élnek bennem. Tanórái élményszámba mentek. Egyszerű, világos és érthető magyarázata mindig magával ragadott bennünket. Már abban az időben is (45-50 évvel ezelőtt) nagy mestere volt a differenciálásnak. Értett hozzá, hogyan kell lekötnie mind az éberek, mind pedig a lankadók figyelmét és sikerélményhez juttatni a legjobbaktól kezdve a legszerényebb képességűekig mindenkit. Röviden: valamennyijükhöz volt „receptje”, „megoldó kulcsa”. Tájékozott és naprakész volt tanítványai családi hátteréről és az esetleges kedvezőtlen változásokra mindig segítő érzékenységgel reagált. Természetéből adódóan a fegyelem alapkövetelmény volt számára. A mindenkori rendbontókkal, rendkívüli diszkrécióval értett szót, értésükre adva, hogy hasonló viselkedésnek nincs helye az Ő környezetében. Nagy gondot fordított a végzős diákokra is. Annak idején nem tudtam elképzelni, hogy miért szinte minden nyolcadikos osztálynak Ő az osztályfőnöke. Aztán később összeállt a kép: ezen a területen is a legnagyobb hozzáértéssel végezte munkáját.
angyal_isk1959-67_1.jpg
1967-ban végzett Kislétai tanulók tablóképe.

A szellemi tuningon túl nagyon fontosnak tartotta a testi nevelést is. Az ép testben ép lélek olyan fontos és egyértelmű volt számára, mint a levegővétel. Ezért a testnevelés és sport élete kihagyhatatlan részévé vált. Rengeteg versenyre készítette fel és vitte el tanítványait, amelyeken az életre szóló élményeken túl a járási bajnoki címektől az országos helyezésekig sok emlékezetes és tiszteletre méltó eredményeket értek el. Sportberkekben is garanciát jelentett a neve. Amíg ideje engedte, Ő maga is aktív művelője volt. Lelkes és szervező játékával sokszor segítette győzelemre a község labdarúgó csapatát. Aztán mikor befejezte, akkor kezdte el igazán! Az 1960-as évek második felében elvállalta a Kisléta Község Sportegyesületének elnöki tisztét. Ezzel egy olyan időszak vette kezdetét, amely örökre beírta emlékét az akkori emberek szívébe és falu sporttörténetébe egyaránt. Nagy lendülettel látott hozzá ehhez a tevékenységéhez is. Gyakorlások, edzések bevezetésével egyre bővült a csapat létszáma. A sok ügyes fiatal bekapcsolásával az együttese rövid időn belül a járási bajnokság meghatározó közösségévé vált. A törekvéseket látva, a fejlődést érzékelve egyre népesebb lett a szurkolótábor is. Egy-egy hazai mérkőzésen több száz szimpatizáns segítette győzelemre a csapatot és volt részese a győzelmi mámornak. A tennivaló egyre sokasodott, de a lendület nem csappant meg. Megszervezte és irányította az ifjúsági csapat versenyzését is. Mindeközben természetesen a feltételek megteremtését és bővítését is fontos feladatként kezelte. A régi pályát (Kállói út végén) kinőve – amelynek környéke sem volt megfelelő és öltözési helyiség sem állt rendelkezésre – más lehetőséget keresett és talált egy jobb és minőségibb környezet kialakítására. Irányításával egy új szabvány méretű pálya és öltöző épület került megépítésre (jelenleg is ez funkcionál). A kivitelezésben is oroszlánrészt vállalt. Többek között az épület elektromos- és vízvezeték szerelését saját maga végezte sógorai segítségével, miként a pálya körbe fásítását is magára vállalta. Később gyakran még a pálya karbantartása (játéktér vonalazása, fű levágása) is rá hárult. Közben természetesen a versenyek folyamatosan zajlottak, amelyek adminisztrációs tevékenységét is teljesítette. Viszonzásul, hálaként együttese sikert sikerre halmozva rendre szállította a bajnoki címeket.
kisletase-1.jpgKislétai Sportegyesület öltözője, mögötte a futballpálya, 1975.

Egy olyan „Arany korszak” volt ez, ahol már nem az volt a kérdés, hogy győz-e a csapat, hanem hogy milyen arányban. Már az idegenbeli mérkőzésekre is egyre több szurkoló kísért el bennünket és a meccsek végén kórusban zúgott:

„Nincs jobb csapat a Létai csapatnál, csapatnál,
Mert ottan az Angyal Géza dirigál, dirigál.
Ha dirigál dirigáljon jól teszi, jól teszi,
Mert Őtet az egész csapat szereti, de szereti.”

És ez valóban így is volt. Egyéniségének köszönhetően a szomszéd településekről is szívesen csatlakozott hozzánk, (később ide is nősültek) minden szezonban egy-két jó játékos. Aztán néhány sikeres idény elteltével a csapat egyre erősebben kopogott a megyei II. osztály kapuján. Végül egy sikeres osztályozót követően ez az álom is teljesült. Egy rövid kis megtorpanás után egy eredményesebb időszak jelezte, hogy Angyal Tanár bácsi itt sem vallott szégyent csapatával.

angyal_geza_foci_4-1.jpgÁlló sor: Angyal Géza, Kocsis S., Ispán S., Orosz M., Pancsák J., Pénzes S.
Guggoló sor: Simon I., Ignácz J., Pataki L., Orosz J., Magyar K., Orgován J.
Fekvők:Orosz János, Dzsunyák Pál, „Aranycsapat”.

A sportsikereken túl az emberek kulturális igényeinek kielégítésére is jutott ideje és ereje. A kultúrház vezetőjeként számos érdekes és szórakoztató programot és ismeretszerzésre, művelődésre alkalmas rendezvényt szervezett, amelyek között mindenki megtalálhatta a számára legmegfelelőbbet. Micsoda energia!” A volt tanítványaival, Kislétaiakkal beszélgetve Ispán Sándor által leírtakat minden esetben alátámasztották, egyéni visszaemlékezéseikkel, részvételükkel, sikerélményeikkel kiegészítették, megerősítették.

Az általános iskolai sportban, a község szabadidős sportjában, a labdarúgó csapattal elért eredményekért, kifejtett munkájáért 1980-ban a „Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója” kitüntetésben részesült. A Kisléta Község Polgármesteri Hivatal a község fejlődésének érdekében végzett eredményes munkájáért az elismerését és köszönetét 1993. október 23.-án „Kisléta Községért Díszoklevél”-ben fejezte ki. A Díszoklevelet és az Emlékplakettet ekkor kapta meg Angyal Gézáné, dr. Fülesdi Béla, Dankó Miklós, Gorzó István is. Az Egri Eszterházy Károly Főiskola Angyal Géza „ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységet elismerve” Egerben, 2005. szeptember 10.-én ”Arany Díszoklevél”-et, hatvan éven át kifejtett szakmai tevékenységért 2015. október 12.-én „Gyémánt Oklevelet” adományozott. A Kisléta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Angyal Géza aranydiplomás pedagógusnak több évtizedes tanári munkásságáért és a községért tett szolgálataiért elismerése és tisztelete jeléül 2014. 10. 01.-én Díszpolgári Címet adományozott.

Angyal Géza 1959-ben Bokor Irénnel általános iskolai munkatársával családot alapított. Az első gyerekük Géza 1961. január 2.-án született. Az általános iskolát Kislétán, a középiskolát Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban, az egyetemet Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte. Jelenleg a Nyíregyházi Jósa András Oktató Kárházban szülész-nőgyógyász szakorvosként dolgozik. Három gyerek Judit, Ágnes, Virág született.
angyal_csal_1-1.jpgangyal_csalad_1-1.jpgAngyal Család az első gyerekkel, Gézával, 1962.

A másodi gyerekük, Péter 1965. március 19.-én született. Az általános iskolát Kislétán, a középiskolát Nyíregyházi a Krúdy Gyula Gimnáziumban, az egyetemet a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Erősáramú Szakát a TITÁSZ-al kötött társadalmi ösztöndíjjal végezte el. A Közgazdasági Egyetemen a szakosítót is elvégezte. A kezdeti időszakban a munkahelye változatos volt: 1. Nyíregyházán a TITÁSZ-nál kezdett, 2. Sátoraljahelyi Dohánygyárban folytatta, ekkor Sárospatakon laktak, 3. Szentpéterváron a dohányiparban vállalt munkát. 4. Jelenleg Székesfehérváron IBM Coneultanting és Acoa Fujikura Ltd. cégnél dolgozik. Három gyerekük van Eszter, Péter, Géza. A nagy szülők nagyon boldogon beszélnek a hat unokáról, az elért eredményekről, a sikerélményeikről, a találkozások pillanatairól.
angyal_peter_cs_1-1.jpgAngyal Péter és családja.

angyal_nagy_cs_1-1.jpg

Angyal Család Péter Ballagásán, 2014.

Angyal Gézáné, született Bokor Irén okleveles tanítónő.


angyalne_1-1.jpg
  Bokor Irén, 1946.

angyalne_5-1.jpg

Angyal Gézáné, 1993.

Bokor Irén okleveles tanítónő Szabolcs megyében, Kislétán 1935. július 15.-én született. Nagyapja Bokor János kovácsként először Mérkvállajon telepedett le, majd Kislétán a Gencsy birtokán dolgozott, rövid idő után a községben magán kovácsként biztosította a családja megélhetését. Édesapja Bokor Péter /1909-/ Gencsy Károly birtokán kertészként dolgozott. A termelőszövetkezeti időszakban Kislétához tartozó Mocsoján 2 kataszteri holdon kertészkedett. Irénkének két testvére született nővére Manci, öccse Péter. A nővére Dunaharasztiban tanított, a családalapítás után egy fiú gyerekük született, az unokája Londonban dolgozik.


angyalne_apa_2-1.jpg
Bokor Péter, 1926. Irénke Édesapja.

 angyalne_csalad_2-1.jpg

Bokor Család; Irén, Anyja, Péter, Apja, Manci, 1939.

Édesapja kiváló szakember volt, a munkája mellett a község közösségi életébe is bekapcsolódott.
angyalne_levente_1-1.jpg
Kislétai Levente Kör tagjai az 1920-as években.

Az elemi iskolát Bokor Irén a Kislétai Római Katolikus Egyház Népiskolájában végezte. Tanítója Bagaméry Erzsébet, iskolaszék elnöke a Pócspetri Római Katolikus Egyház lelkésze Fekete Béla, később Baranyi Sándor. A Kislétai hat elemi iskola után Nyíregyházán a négy polgárit végezte. A Nyíregyházi Állami Tanítóképzőben az okleveles tanítói képesítést 1954. július 12.-én kapta meg.

A tanítás megkezdését a munkahelyek változásai, a kinevezések ellenére a munkaviszony létesítésének elmaradása akadályozta meg. Először Hejőcsabára helyezték, de Irénke el sem ment, másodikként Nyíregyháza melletti Rudas-tót jelölték meg, de itt sem dolgozott. A harmadik munkahelyeként Balkány lett megjelölve, mivel szeretett volna szülőhelyén, Kislétán tanítani, a Kislétára helyezett Maxim Lászlóval cserélt, azonban az akkori iskola igazgatója, Karászi Miklós a cserét nem fogadta el. Az első munkahelye Nyírmihálydiban volt, itt kezdte meg a tanítói munkát. Két év után az eredeti akaratának megfelelően a Kislétai Állami Általános Iskolába került és folytatta a Nyírmihálydiban megkezdett tanítói munkát.

 angyalne_isk_2-1.jpg

Bokor Irén Nyírmihálydi osztályával, 1954.

A Kislétai általános iskolában nagy lelkesedéssel végezte a tanítói, nevelői munkát. Ispán Sándor visszaemlékezésében a következőt írja: Angyal Gézáné, Irénke „aki egy személyben volt nagyszerű társ, remek feleség, gondoskodó anya és ízig-vérig pedagógus. Szakmai igényességével, az új iránti fogékonyságával, a mindig megújuló módszereivel olyan műhelymunkát alakított ki, ahol gyermek és pedagógus egyaránt jól érezte magát. A tantervi követelményeken túl számos vidám próza, zenés és táncos műsort szervezett és tanított be tanítványainak, amelyekkel iskolai, községi és mások által szervezett rendezvényeken szerepeltek nagy sikerrel. Felső tagozatban nagy kedvvel és lelkesedéssel segített a lányok testi nevelését. Kézilabda csapat szervezésével, irányításával és versenyeztetésével tett eleget a lányok sportolási vágyának. Aztán később igazgató helyettesként nagy hozzáértéssel segítette vezető társa munkáját. Életéből neki sem maradt ki a közösség érdekében végzett munka. Magabiztosságáért, talpraesettségéért, őszinteségéért, szókimondó véleményéért, az igazság mellett való kiállásáért a község képviselő testületének volt hosszú ideig meghatározó tagja, ahol mindig várták és kérték segítő és építő véleményét.”
angyalne_isk_3-1.jpg
Angyal Gézáné kiránduláson az osztállyal.

angyalne_isk_4-1.jpg

Ünnepi rendezvény elnöksége. 1974.
Angyal G., Danku M., Orosz J., Angyal G.-né.

,
angyalne_isk_1-1.jpgAngyal Gézáné Kislétai Állami Iskola egyik osztályával.

Bokor Irénke az iskolai évei alatt, később a tanítói munkakör ellátása mellett is szívesen sportolt. A „Falusi sportolók nagy spartakiádja a Népstadionban” címmel a Szabad Ifjúság 1955. szeptember 9.-én, a VI. évfolyam 212. számában írtak beszámolót. „A magasugrók között akadnak, akik „otthonosan”, mezítláb versenyeznek, mások tornacipőben, de látni szöges cipős atlétát is. A 100 m-es síkfutás női versenyzői közül például senki nem használja a rajtgépet, valamennyien egyszerűen guggolva indulnak.” „Az első ünnepélyes eredményhirdetés a női súlylökésben történik. Kipirult arccal még a küzdelem izgalmainak hatása alatt áll a győzelmi emelvény első helyére a Szabolcs-Szatmár megyei Bokor Irén, aki 9,83 méteres eredményt ért el. Kislétán született s most itt, az általános iskolában tanítónő, egyszersmind a sportélet egyik szervezője.” A Szabolcs-Szatmár megyei Néplap 1955. október 29. szombati számának sport rovatában jelent meg Szenti Jusztina a Magyar Népköztársaság Érdemes sportolójának levele „Levél Bokor Irénnek Székkutasról Kislétára” címmel. A cikkből a következőt idézem: „Mindezeket azért írom, mert láttalak az idei falusi szpartakiád országos döntőjén. Örülök, a súlylökésben és gránátdobásban elért eredményednek. 9,83 méteres súly-, és 49,9 méteres gránátdobásod igen jó eredményt jelent. Meg vagyok győződve arról, hogy egy újabb atléta tehetséggel gazdagítod élsportolóink sokasodó táborát.”

A művelődési miniszter 1989. augusztus 20.-án a közművelődésben végzett kiváló munkájáért „Szocialista Kultúráért” kitüntetésben részesítette. Ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar 2004. május 4.-én „Aranyoklevelet” adományozott.
Angyal Gézáné, Bokor Irén a Kisléta község önkormányzatának több cikluson keresztül tagja volt. A község fejlődésének érdekében végzett munkájáért 1993. október 23.-án „Kisléta Községért Díszoklevélben” részesült. A Kisléta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a több évtizedes tanítói munkásságáért „Díszpolgári Címet” 2014.10.01.-én adományozott.
angyalne_ujsag_3-1.jpgangyalne_ujsag_4-1.jpg
A fénykép aláírása: A női súlyemelés első három helyezettje mosolyogva nézi a megérdemelt győzelmi érméket. Középen Bokor Irén.

Ispán Sándor a visszaemlékezése utolsó részében írja: Az Angyal Házaspár a kiváló oktató, nevelő munka, a tömegsport, a versenysport, Kisléta művelődése, fejlődése, a Kislétai emberek képviselete érdekében kifejtett kiváló, magas színvonalú, áldozatos, értékteremtő munkájuk, életük példamutató a kisebb-, nagyobb közösségek, egyének számára.
„Mindketten nagy gondot fordítottak a családra is. Gyermekeik számára igyekeztek mindig a képességeiknek megfelelő legjobb feltételeket megteremteni és biztosítani. Két nagyszerű kötelességtudó gyermeket neveltek fel, akik most saját családjaikkal együtt szeretetteljes gondoskodással igyekeznek meghálálni szüleik odaadó szeretetét.”
Angyal Géza, felesége Irénke szülőföldjüket, Kisléta községet, a családjuk és a község őseit, az itt élő embereket tisztelték, a szakmai, pedagógiai, oktatói, közösségi munkájukkal kiemelkedően hozzájárultak a tanítványaik sikerélményeihez, Kisléta község fejlődéséhez. Aktív részvevői voltak Kisléta község történetének alakulásában. Kislétaiak, elszármazottak legyünk büszkék rájuk, tiszteljük, őrizzük, ápoljuk emléküket.
Budapest, 2015.10.21.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr348299014

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

AngyalP 2016.09.11. 21:30:50

Kedves László,
Köszönet és hála, hogy papírra vetetted Szüleim életútját és megosztottad a nyílvánosság előtt. Nagy szeretettel mesélnek a Veled töltött beszélgetésekről és kitartó munkádról, amelyben a szülőfalud, Kisléta Közsgég történetét mutatod be a mai internetet használók számára. Nagyszerű munka ez, egy nyugdíjas éveit hasznosan töltő mérnökembertől. Kísvánok sok erőt és egészséget munkád folytatásához!
Köszönet Ispán Sándor barátomnak, Szüleim tanítványának, kíváló pedagógusnak, edzőnek, aki Édesanyám 80. születésnapjára vetette papírra gondolatait egykori tanáraival kapcsolatban.