Kisléta község története

A Kislétai Pénzes László ősei Kislétaiak voltak, a meglévő nyilvántartások szerin 1778 évig tudtam vissza menni. A Kislétai Pénzes Család, Kisléta is a magyar történelem része. A Kisléta község történetének feltárásához, összegyűjtéséhez a családom és Kislétai emberek iránti tiszteletem, hálám vezetett.

Friss topikok

Pénzes László: Takács Erzsébet/1928-1999/ szobrász Kislétán is élt és alkotott.

2013.12.27. 01:38 Pénzes László

 

Pénzes László: Takács Erzsébet/1928-1999/ szobrász Kislétán is élt és alkotott/részanyag/.

TakácsE_6-1.jpgTakács Erzsébet alkotásai között, 1974.

TakácsEóvoda_4-1.jpg

                 .                          „Anya gyermekeivel” átadásán, 1988.

Az artportal.hu internetes oldal szerint Takács Erzsébet Mezőkövesden 1928. április 5. én született és Budapesten halt meg 1999. február 24.-én. 1945 után Budapesten először Békásmegyeren, 1950-től Óbudán régi építésű házban közzel 30 évig, Kislétán 1974-től 1982-ig Kislétán is élt és alkotott. Az első mestere Kisjankó Bori volt. Kezdetben rajzolz, hímzett, faragott, mígnem szobrászok közé kerülve meg nem érezte a kő vonzását. Végül szobrász lett. A Láng Gépgyár Képzőművész körében tanult, mestere Mikus Sándor volt. Figuratív, alapvetően realista szemléletű szobrászatának anyaga a kő, a fa, a terrakotta és a bronz. A kisplasztikák mellett monumentális kompozíciókat is készített. A szobrászatának visszatérő témája az anyaság, az anya-gyermek kapcsolat megjelenítése. Az erkölcsi elismerései: 1974 SZOT ösztöndíj, 1976 Munkaérdemrend arany fokozata, 1986 Munkácsy-díj. Több kollektív kiállításon szerepeltek szobrai.Önálló kiállításai voltak Óbudán, Angyalföldön, Csepelen, Építők Szakszervezete Székházában, Kőbányán, Zalaszentgróton, Balatonalmádiban, Gödöllőn, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Mándokon, Nyírbátorban, Kislétán, Máriapócson,  Nyírbogáton, Tiszavasváriban, Nyíregyházán.   1981-ben Nyíregyházán a Jósa András Múzeumi a kiállításán több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kapcsolódó alkotása volt jelen. A köztéri művei közül hét darab Budapesten, egy Jármiban, egy Esztergomban, egy Hajdúszoboszlón és egy Kislétán az Ápoló-Gondozó Otthon parkjában van. A Kislétai „Anya gyermekeivel”szobor 1978-ban kőből készült. A Jármi Alkotmány MGTSZ részére „Gyümölcs lány” szobor 1983-ban mészkőből készült.

 Takács Erzsébet SZOT-díjas szobrászművész 20 éves munkásságából 1978-ban gyűjteményes kiállítása Budapesten a Pataki István Művelődési Központ Kisgalériában volt. A gyűjteményes kiállítással kapcsolatos kiadványt, fényképalbumot, fényképeket Orosz József akkori Kislétai tanácselnök bocsátotta rendelkezésemre. A kiállított művek jegyzéke szerint 114 alkotása lett kiállítva. A megnyitóján sok Kislétai és a három község közös /Kisléta, Pócspetri, Máriapócs/ termelőszövetkezet vezetői, tagjai is részt vettek. A 18 oldalas kiadvány bemutatja Takács Erzsébet szobrászművészt, tartalmazza a kiállításokon a szakemberek, látogatók, együttműködők által megfogalmazott véleményeket, az alkotásokról 12 fényképet láthatunk. A gyűjteményes kiállításon szereplő alkotások közül több Kislétához, a három község közös termelőszövetkezetéhez, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, az itt élő emberekhez kötődik.

takacsekiallitas_1-1.jpg

                                                                     Kiállítás megnyitója.

 

takacsekiallitas_2-1.jpg

                                    A kiállításon részt vett Kislétaiak, TSZ képviselői, Bp.1978.

takacsekiall1978_1-1.jpg

                                                             18 oldalas kiadvány borítólapja.

takacsekiallitas1978_2-1.jpg

                                                                A részvevők fényképalbuma.

A Takács Erzsébet szobrászművész gyűjteményes kiállítása 1981-ben a Nyíregyházi Jósa András Múzeumban valósult meg, ekkor még Kislétán lakott és alkotott. A gyűjteményes kiállításáról megjelent kiadványt a Nyíregyházi Józsa András Múzeum Könyvtárában 2014. március 20.-án kerestem. A könyvtárban jó eső érzéssel tapasztaltam a segítőkészséget. Utólag is köszönettel és hálával gondolok Bordoi Katalinra a könyvtár dolgozójára. Az átvételi elismervény szerint Takács Erzsébet szobrászművész 1981. augusztus 16.-án hat darab szobrot a Szabolcs-Szatmár Megyei Múzeumok Igazgatóságának, Sipos Ildikó átvevőnek átadott. A Krudy Gyula, Anyaság /márvány/, Álló /fa/, Pihenő /bronz/ szobrok vételként, a Paraszt asszony /bronz/, Női fej /bronz/ szobor ajándékként került a múzeum tulajdonába. A gyűjteményes kiállításról készült kiadvány a könyvtárban nem volt. Bordoi Katalin a kiadványnak az adatait levélben megküldte: Kny.C 50.500/ Kisnyomtatványtár, címe „Takács Erzsébet SZOT-díjas szobrászművész gyűjteményes kiállítása, Jósa András Múzeum ’81.” Az adatok alapján az Országos Széchenyi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtár osztályvezetője, Kopcsay Ágnes a másolatot e-mailben megküldte.

takacse1078-1-2.jpg

Takács Erzsébet szobrászművész a gyűjteményes kiállítással kapcsolatos kiadványban a következőket írta: „Mezőkövesden születtem, itt töltöttem gyermekéveimet. Általános iskolában Kis Jankó Bori népművésztől kaptam az első biztatást, ösztönzést rajzaimhoz, hímzés- és faragásaimhoz. Majd később Budapesten érettségiztem, ahol felszabadulásunk óta élek. Művészeti tanulmányaim a Képzőművészeti Alap Stúdiójában végeztem. Mesteremnek Mikus Sándor kétszeres Kossuth-díjas kiváló művészt tekintem, akinek sokat köszönhetek. Alkotásaimhoz élményt elsősorban a gyárak világa, a munkásemberek élete, a mezőgazdaságban dolgozó emberek gondjai, örömei nyújtanak. Évek óta járok Szabolcsba, ahol több termelőszövetkezettel és egészségügyi intézettel tartok kapcsolatot. Meg vagyok győződve a tartalom és a forma szerves összetartozásáról. Hiszek az emberközpontú művészetben. Tagja vagyok a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának. Tanulmányúton Olaszországban és Svájcban jártam. Kitüntettek SZOT-díjjal és a Munka Érdemrend arany fokozatával. Munkásságomról televíziós portréfilm készült: „Vallomás szavakban és alkotásokban. Önálló kiállításaim voltak Óbudán, Angyalföldön a Láng Művelődési Központban, Csepelen, a Rózsa Ferenc Építők Székházában, Kőbányán a Pataky István Kisgalériában, Zalaszentgróton, Balatonalmádiban, Szabolcsban Mándokon, Nyírbátorban, Kislétán, Máriapócson és Nyírbogáton.”

A művészetének jellemzésére a kiadványban idéznek több művészt, művészettörténészt: D. Fehér Zsuzsa művészettörténész 1970., Rideg Gábor művészettörténész 1971., Pogány Ö. Gábor művészettörténész, a Nemzeti Galéria főigazgatója 1975., Vizy Ottó művészettörténész 1980., Mikus Sándor Kossuth-díjas szobrászművész írt Takács Erzsébet szobrászművész munkájáról pozitív véleményt.

A kiadványban fényképen megjelent alkotásai: „Téglagyári munkás” Óbudai Tégla- és Cserépipari Vállalat tulajdona, „Almaszedők” Szabolcs-Szatmár megyei Tsz Szövetség tulajdona, „Nő korsóval” Művelődésügyi Minisztérium tulajdona, „Önportré” Nemzeti Galéria tulajdona. A gyűjteményes kiállításon a katalógus szerint 78 alkotása volt jelen.

takacsed2013_1.JPG

                                    Takács Erzsébet: Anya gyermekeivel. 1978. Kisléta. /2013/

Takács Erzsébet szobrászművész 1974-től 1982-ig lakott Kislétán, a Pócsi utcán az egyesített termelőszövetkezet egyik lakásában.

takacsehd2013_2.JPG

                                        Takács Erzsébet Kislétai lakása /1974-1982/, 2013.

A Kislétán töltött időszak alatt több alkotása készült el, van közöttük a Kislétai községgel, a szövetkezettel, a megyével kapcsolatos kő-, bronz szobor, kisplasztikák. A Kisléta, Pócspetri, Máriapócsi termelőszövetkezetek 1975 évi egyesülése után a „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezethez kapcsolódó alkotásaiból a következőket leltem fel a Máriapócsi Erdőbirtokosságnál.

takacse130918_4.jpg

                                        „Rákóczi"MG Termelőszövetkezet Máriapócs Dohánytermesztés

takacse130918_4.jpg                                                                                                      

                                                     „Rákóczi MG TSZ Máriapócs” 

 

takacse130918_1.jpg

                                                                  „Rákóczi MGTSZ Máriapócs 1978”

takacse130918_3.jpg

                                „Nyírségi Dohánytermelési Rendszer Rákóczi TSZ Máriapócs 1979”

A környezetében élő, a Kislétai emberekkel közvetlen kapcsolatot alakított ki. Szívesen meghívta a szomszédjaikat a lakására, több Kislétaival szorosabb kapcsolatot ápolt. Aki megismerte tisztelte és szerette. Pénzes Istvánné, Hajdú Anna édesanyámmal szoros, baráti kapcsolatot alakított ki, gyakran meghívta az alkotásainak megtekintésére, előfordult, hogy alkotásához témát adott a szobrásznőnek. Takács Erzsébet szobrászművész Kislétai tartózkodásának időszakában édesanyámat megajándékozta egy-egy kisplasztikával, amelyeket a gyerekek napjainkban is –köztük vagyok én is - nagy tisztelettel őrzik.

takacsepl-ne_1.jpg

                                                        Takács Erzsébet: Pénzes Néni.

takacsee_1.jpg

                                      Takács Erzsébet: Nemzetközi Gyermekév 1979.

Takács Erzsébet szobrász Kislétai kötődésű alkotásain kívül igyekeztem a fellelhető alkotásokat felkutatni. Mivel Budapesten a harmadik kerületben lakom, itt kezdtem el a meglévő címek alapján a gyűjtést. A Budapest 3. kerület, a Vörösvári útra merőleges Váradi Sándor utca 9-11. cím alatt, a tízemeletes panelházak mögött lévő Meseerdő Óvoda Pest, Buda, Óbuda egyesítésének centenáriumára, 1973-ban épült fel, melynek tiszteletére a Fővárosi Tanács az óvoda falára emléktáblát helyezett el. Takács Erzsébet szobrász „Anya gyermekeivel” 1988-ban készült bronz dombormű a Meseerdő Óvoda Velence út felőli homlokfalára van elhelyezve. Először Balatoni Katalin óvónővel beszéltem, aki teljes mértékben tájékozott volt. Az E mail címemet elkérte és megígérte, hogy az alkotás átadásáról, a művésznő gyerekek közötti programjáról készült fényképeket elküldi. Az általam készített fényképek a következők:

 

takacse3k_4.jpg

                                                          Meseerdő Óvoda, 2013.10.30.

takacse3k_2.jpg

                                               Takács E.: Anya gyermekeivel, 1988.

A Meseerdő Óvoda honlapját hazajövetelem után megkerestem. Megtaláltam a Nevelőtestület által készített több mint 150 oldalas „Meseerdő Óvoda Helyi Pedagógiai Programját”. Mint nagyapa szívesen olvastam. Minden érdekeltnek ajánlom a kiváló munkát. Az elején lévő idézetet teszem közé, T. Gordon: „Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell.”

takacseovoda_2-1.jpg

                                                Bp., III. kerület, Váradi S. u., Meseerdő Óvoda

takacseovoda_1-1.jpg

                                             Takács Erzsébet az Óvoda gyerekei között.

Balaton Katalin által küldött képekre a következő választ írtam: „Kedves Balatoni Katalin! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Meseerdő Óvodában találkozhattam. Jó eső érzés volt először látni és tisztelegni a Meseerdő Óvoda épületének falán lévő Takács Erzsébet "Anya gyermekeivel" bronz domborműve előtt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Kislétai tartózkodása idején született alkotásait már megismertem és feldolgoztam. A Budapesten lévő alkotásainak felkutatását tovább folytatom. Napközben meglátogattam a Meseerdő Óvoda honlapját. Több kedvező benyomást tett rám. Külön megemlítem a Nevelőtestület által összeállított Meseerdő Óvoda Helyi Pedagógiai Programot. Szívesen olvastam, példaértékűnek tartom, sok sikerélményt kívánok a megvalósításához. Nyugdíjasként, hála és tiszteletadásként foglalkozom Kisléta szülőfalum történetével, ezen belül Takács Erzsébet szobrász alkotásaival. Takács Erzsébettel kapcsolatban összeállított anyagot később szívesen átküldöm. Jó eső érzés volt az első találkozásunkkor mutatott segítő készsége. Nagyon szépen köszönöm az átküldött képeket. Minden jót, sok sikerélményt, jó egészséget kívánok, Tisztelettel; Pénzes László”

Takács Erzsébet köztéri kőszobrai közül egyik legnépszerűbb Hajdúszoboszló, Mátyás király sétányon 1988-ban felállított „Anya gyermekével”, Budapesten a XI. kerület, Bartók Béla út végén, a Kelenföldi villamos kocsiszínnel szemben 1985-ben felállított „Kőfaragó asszony”, a VI. kerület az Andrássy út és a Rippl-Rónai utca sarkán, Szilágyiné Bulyovszky Lilla színésznő kertjében felállított „Anya gyermekeivel” fényképeken mutatom meg.

takacse_11.jpg

                                                     „Anya gyermekével”/1988/

takacse_andrassy_1-1.jpg

                                                                „Anya gyermekeivel”

takacse_14-1.jpg

                                                                „Kőfaragó asszony”/1985/

Takács Erzsébet szobrászművészről, munkásságáról, alkotásairól különböző újságokban cikkek jelentek meg. Orosz József Kislétai tanácselnöktől kapott újságok cikkeiből a következőket mutatom meg. Szívesen beszélt a munkája, alkotásai során kapcsolatba került munkás kollektívákról, munkásokról. Szoros és tartós kapcsolatot ápolt a Láng Gépgyár, a Csepel Vas és Fémművek, a Budakalászi Kőbánya munkás brigádjaival, a Mándoki Mohácsy Mátyás almaszedő brigáddal. A Máriapócsi „Rákóczi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezettel /Kisléta, Pócspetri, Máriapócs egyesült Szövetkezet/ Együttműködési Szerződést kötött. A Kislétai Ápoló-Gondozó Otthon parkjában álló az „Anya gyermekeivel” című életnagyságúnál valamivel, nagyobb szoborral kapcsolatban mondta; „A Szabolcsiak és a Kislétaiak nagy szeretete segített, hogy megcsináljam”. A Kőbányai Önálló Kiállításán sokan részt vettek. „roppant öröm feszít, hogy rengetegen jöttek a kőbányai kiállításomra. Ott voltak a megnyitón a budapesti gyárakból, a szakszervezetektől éppúgy, mint háromszáz kilométerről, Szabolcsból, Kislétáról. Ismerősök, barátok, munkám iránt érdeklődők. Szeretettel jöttek.”

takacsecikk_1-1.jpg

                                                                        1978. december.

takacsecikk_2-1.jpg

                                                                1979. március 4.

 

                                   

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kisleta.blog.hu/api/trackback/id/tr355649832

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.